Trwa ładowanie...
d2pgq63

MON ws. brygady litewsko-polsko-ukraińskiej (komunikat)

...

d2pgq63
d2pgq63

16.11. Warszawa - MON informuje:

Dziś, 16 listopada 2009 r. w Brukseli został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia brygady litewsko-polsko-ukraińskiej (LITPOLUKRBRIG). Dokument podpisali minister obrony Litwy Rasa Jukneviciene, p.o. ministra obrony Ukrainy Walerij Iwaszczenko oraz polski podsekretarz stanu w MON ds. polityki obronnej Stanisław Jerzy Komorowski.

- Mam ogromną satysfakcję, że dokument został podpisany. Cieszę się, że pomysł którego byłem autorem zaczyna się materializować - powiedział minister obrony narodowej Bogdan Klich, który niestety nie mógł osobiście podpisać się pod listem intencyjnym, dodając również, że wszystkie trzy strony są przekonane, że współpraca wojskowa między Wilnem, Kijowem a Warszawą jest potrzebna. Poza tym wszystkie strony mają dobre doświadczenia w dwustronnej współpracy wojskowej w rozwiązanym już pokojowym LITPOLBAT oraz cały czas działającym POLUKRBAT.


Koncepcja utworzenia brygady litewsko-polsko-ukraińskiej LITPOLUKRBRIG

d2pgq63

14 czerwca 2007 r. w Brukseli ministrowie obrony Litwy, Polski i Ukrainy zdecydowali o wznowieniu litewskiej inicjatywy utworzenia wspólnego litewsko-polsko-ukraińskiego batalionu. Następnie jesienią 2008 r. w trakcie wzajemnych uzgodnień, w celu zintensyfikowania współpracy, zdecydowano o wzmocnieniu potencjału bojowego tworzonej jednostki do poziomu brygady. Obecna nazwa brygady jest ustalona tymczasowo, dla celów administracyjnych. Biorąc pod uwagę, że brygada ma formułę otwartą dla dalszych deklaracji udziału w inicjatywie przez państwa trzecie jej nazwa zostanie ustalona po określeniu ostatecznego składu narodowego.

Umowa między państwami uczestniczącymi sporządzona będzie z uwzględnieniem:

- Karty Narodów Zjednoczonych i innych dokumentów, dotyczących wielostronnej współpracy oraz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego;

- Umowy między stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (NATO SOFA);

d2pgq63

- Umowy między stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r. (PdP SOFA).

Wśród najważniejszych celów przyświecających idei stworzenia brygady są m.in. wspieranie wysiłków Ukrainy w celu jej integracji ze strukturami euroatlantyckimi, zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej oraz stworzenie podstaw do powołania na jej bazie Grupy Bojowej UE.

Brygada powinna utrzymywać zdolność do uczestniczenia w operacji jako całość lub wydzielając wymagane elementy, zgodnie z otrzymanym mandatem oraz stale podnosić interoperacyjność, m.in. poprzez prowadzenie ćwiczeń na poziomie brygadowym i/lub batalionowym. Będzie to wielonarodowa jednostka o zdolnościach brygady ogólnowojskowej, wzmocnionej elementami wsparcia bojowego i zabezpieczenia logistycznego, zdolna do przerzutu i do prowadzenia działań samodzielnie w ramach większej operacji lub wydzielenia elementów do operacji. Jako podstawę planistyczną przyjmuje się, że jej siły będą samowystarczalne we wszystkich klasach zaopatrzenia w rejonie operacji, w dowolnych warunkach klimatycznych (poza arktycznymi) przez 30 dni, a państwa wydzielające zapewniają ciągłość wsparcia brygady w okresie do 6 miesięcy. Obowiązującym językiem brygady będzie angielski.

Wielkość i skład brygady w operacji będą określone poprzez analizę możliwego zaangażowania. Jej siły powinny posiadać zdolność do prowadzenia operacji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE), a także w ramach doraźnie tworzonych koalicji, zgodnie z Kartą ONZ i umowami zawartymi pomiędzy państwami wystawiającymi siły.

d2pgq63

Dowództwo i sztab brygady wraz z elementami wsparcia dowodzenia i ochrony zlokalizowane będą na terytorium Polski. Stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy i szefa sztabu brygady rotowane będą co dwa lata przez uczestniczące państwa. Podział stanowisk w sztabie brygady będzie odpowiadać wkładowi poszczególnych państw w strukturę ogólną. Dowództwo i sztab będą finansowane ze wspólnego budżetu. Wysokość wkładu finansowego każdej ze stron uzależniona będzie od procentowego udziału stanu osobowego poszczególnych państw w całości obsady etatowej dowództwa brygady. Szczegóły dotyczące przygotowania wspólnego budżetu i zasad prowadzenia gospodarki finansowej określone zostaną w oddzielnym porozumieniu.

Pododdziały wydzielane do brygady pozostaną w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji i podporządkowane będą dowódcy brygady na czas ćwiczeń i misji. Na czas prowadzenia operacji dowodzenie operacyjne brygady przekazane zostanie dowódcy sojuszniczemu lub koalicyjnemu. W przypadku użycia jednego z elementów wchodzącego w skład brygady, jego dowódca podlegać będzie właściwemu dowództwu państwa wysyłającego. Nadzór nad funkcjonowaniem brygady będzie pełnić Grupa Koordynacyjna utworzona z ekspertów resortów obrony państw uczestniczących. Do jej zadań będzie m.in. należeć zatwierdzanie propozycji organizacyjnych, finansowych i logistycznych oraz planów szkoleń i ćwiczeń.

Wymagane będzie posiadanie wspólnie określonych, szczegółowych i uzgodnionych standardów dotyczących zdolności wojskowych brygady. Standardy te powinny być takie same jak dla podobnych jednostek wyznaczanych do Sił Odpowiedzi NATO lub Grup Bojowych UE. Niezbędne szkolenie i przygotowanie sił pozostanie w narodowej odpowiedzialności państw uczestniczących. Brygada będzie realizowała także szkolenie międzynarodowe. Cykl szkolenia powinien być zakończony połączonym i w miarę możliwości wielonarodowym ćwiczeniem poziomu brygada/batalion z udziałem wojsk. Niezbędna też będzie certyfikacja gotowości brygady do wspólnych operacji.

Opracowano na podstawie informacji Sztabu Generalnego WP.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d2pgq63
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2pgq63