Trwa ładowanie...
d365g13
d365g13
espi

MONNARI TRADE S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (9/2011)

MONNARI TRADE S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A. (9/2011)
Share
d365g13
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 15 lutego 2011 roku od osoby mającej dostęp do informacji poufnych?Pana Mirosława Misztala?Prezesa MONNARI TRADE S.A., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia akcji Emitenta przez Pana Mirosława Misztala.Z przekazanej informacji wynika, że osoba obowiązana w dniu 14 lutego 2011 r. dokonała, w wyniku podpisania Umowy Pożyczki, przeniesienia własności 267.000 akcji Emitenta. Wartość transakcji według kursu zamknięcia (3,26 zł za jedną akcję) z dnia zawarcia umowy, tj. 14 lutego 2011 r., wyniosła 870.420 zł.Zwrot przedmiotu Umowy ma nastąpić do dnia 15 grudnia 2011 r.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie M. Misztal.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d365g13

Podziel się opinią

Share
d365g13
d365g13