Trwa ładowanie...
d1j68e8

MONNARI TRADE S.A. - Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta (2/2011)

MONNARI TRADE S.A. - Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta (2/2011)

Share
d1j68e8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A., informuje że na mocy Uchwały Zarządu Spółki z dnia 11.01.2011 r. (treść ww. Uchwały w załączniku), stosownie do art. 334 par. 2 ksh, nastąpiła zmiana praw z 654 244 akcji imiennych Spółki wyemitowanych w drugiej emisji serii A, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, iż na każdą akcję przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z ww. Uchwałą akcje imienne zostały zamienione na akcje na okaziciela tracąc tym samym uprzywilejowanie co do głosu.Wysokość kapitału Emitenta po dokonaniu zamiany wynosi 1 851 007,30 zł (przed dokonaniem zmiany kapitał Emitenta wynosił 1 851 007,30 zł). Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po dokonaniu zmiany wynosi 25 321 829 (przed dokonaniem zmiany ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosiła 25 976 073).
Załączniki
Plik Opis
uchwała Zarządu 1.2011..pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

Podziel się opinią

Share
d1j68e8
d1j68e8