Trwa ładowanie...
d19vhc3

MONTU HOLDING S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A. (2/2013)

MONTU HOLDING S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A. (2/2013)

Share
d19vhc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONTU HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Montu Holding S.A. (dalej Emitent) w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez Ketys Investments Sp. z o.o. (informacja przekazana w Raporcie Bieżącym nr 1/2013), niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu: 1. Hysek Trading Limited - 127.500 szt. akcji, które reprezentują 42,50% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 127.500 głosów, tj. 42,50% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 2. KETYS Investments Sp. z o.o. - 142.141 szt. akcji, które reprezentują 47,38% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 142.141 głosów, tj. 47,38% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 3. Pozostali - 30.359 szt. akcji, które reprezentują 10,12% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 30.359 głosów, tj. 10,12% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19vhc3

| | | MONTU HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MONTU HOLDING S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +22 614-59-65 | | +22 614-26-22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-245-37-55 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19vhc3

Podziel się opinią

Share
d19vhc3
d19vhc3