Trwa ładowanie...
d2l6ibt
d2l6ibt
espi

MONTU HOLDING S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A. (2/2013)

MONTU HOLDING S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A. (2/2013)
Share
d2l6ibt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONTU HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Montu Holding S.A. (dalej Emitent) w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez Ketys Investments Sp. z o.o. (informacja przekazana w Raporcie Bieżącym nr 1/2013), niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu: 1. Hysek Trading Limited - 127.500 szt. akcji, które reprezentują 42,50% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 127.500 głosów, tj. 42,50% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 2. KETYS Investments Sp. z o.o. - 142.141 szt. akcji, które reprezentują 47,38% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 142.141 głosów, tj. 47,38% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 3. Pozostali - 30.359 szt. akcji, które reprezentują 10,12% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 30.359 głosów, tj. 10,12% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONTU HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MONTU HOLDING S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-203 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bonifraterska 17
(ulica) (numer)
+22 614-59-65 +22 614-26-22
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-245-37-55
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2l6ibt

Podziel się opinią

Share
d2l6ibt
d2l6ibt