Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (19/2014)

MORIZON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (19/2014)
Share
d3zla33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
MORIZON S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w sprawie dokonanych przez niego następujących transakcji kupna akcji Morizon S.A.
Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 03.09.2014 r. Członek Rady Nadzorczej nabył 5.700 (słownie: pięć tysięcy siedemset) akcji Spółki po średniej cenie 0,86 zł za akcję.
2. W dniu 10.09.2014 r. Członek Rady Nadzorczej nabył 700 (słownie: siedemset) akcji Spółki po średniej cenie 0,85 zł za akcję.
3. W dniu 11.09.2014 r. Członek Rady Nadzorczej nabył 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki po średniej cenie 0,82 zł za akcję.
4. W dniu 12.09.2014 r. Członek Rady Nadzorczej nabył 100 (słownie: sto) akcji Spółki po średniej cenie 0,81 zł za akcję.
5. W dniu 07.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej nabył 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) akcji Spółki po średniej cenie 0,87 zł za akcję.
6. W dniu 30.10.2014 r. Członek Rady Nadzorczej nabył 139.247 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji Spółki po średniej cenie 0,57 zł za akcję.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MORIZON S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8
(ulica) (numer)
058 350 90 97
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9570986959 220543196
(NIP) (REGON)
d3zla33

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2014-11-05 Bolesław Drapella Wiceprezes Zarządu
2014-11-05 Sławomir Topczeski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33