Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

MOSTALEXP - Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 30 czerwca 2...

MOSTALEXP - Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r. (15/2011)
Share
d3m7pnv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 01 lipca 2011 r. Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje życiorysy: - Pani Katarzyny Kozłowskiej, - Pana Cezarego Kubackiego, - Pana Roberta Mikulskiego, - Pana Dawida Wilka Członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2011 r. Pani Katarzyna Kozłowska ukończyła na Akademii Finansów w Warszawie: kierunek Ekonomika Ubezpieczeń i Bankowości ? studia licencjackie i kierunek Finanse i Bankowość ? studia magisterskie oraz na Uniwersytecie Warszawskim Podyplomowe Studia Menedżerskie. Posiada również, potwierdzone egzaminem państwowym, Uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w Radach Nadzorczych SSP. W latach 1993 ? 1998 pracowała w DM BSK S.A. jako Menedżer Inwestycji. W 1999 r. w TUiR WARTA S.A. jako Dealer Instrumentów Dłużnych. W latach 1999 ? 2002 w Carcade Invest S.A. jako Treasurer. W latach 2001 ? 2005 w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych (VII, X, XIV oraz firmie
zarządzającej) ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Zarządzania Płynnością. W latach 2005 ? 2007 w firmie Profesja CKK Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Oddziału w Warszawie. W latach 2007 ? 2008 w BDO Numerica S.A. jako Manager ds. Szkoleń. W latach 2007 ? 2011 w Firmie KONCEPT Katarzyna Kozłowska. W latach 2009 ? 2010 w Firmie DKM Impresja Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od lipca 2010 r. Pani Katarzyna Kozłowska pracuje w Calatrava Capital S.A. jako Financial & Administration Manager. Pani Katarzyna Kozłowska zasiadała w Radach Nadzorczych spółek: DKM Impresja S.A., Resbud S.A., "Lotnisko Łask" Sp. z o.o., LPBP S.A., Belos S.A. oraz Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży PIĘKNY ŚWIAT. Pani Katarzyna Kozłowska obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: PC GUARD S.A. SANAWIA S.A. oraz DIVICOM S.A. Pani Katarzyna Kozłowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej wskazane w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" będącym załącznikiem do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. Pan Cezary Kubacki ma lat 39, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1998 ? 2001 zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie doradczej Artur Andersen, gdzie zaangażowany był w wiele projektów dla sektora finansowego, telecom i retail. W latach 2002 ? 2004 piastował stanowisko Dyrektora Finansowego ds. podatków w Grupie NETIA. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek: Optimus S.A. i Arteria S.A. Obecnie jest wspólnikiem w kancelarii prawnej LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy. Zasiada w
Radach Nadzorczych Spółek: 4Fun Media S.A., Supernova IDM Funds S.A., Mes Polska S.A. i Obligo sp. z o.o. Pan Cezary Kubacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej wskazane w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" będącym załącznikiem do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. Pan Robert Mikulski urodził się w 1971 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Odbył
pomyślnie aplikację sądową i radcowską. Od 1998 roku jest radcą prawnym. Od 2000 roku jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski Spółka Komandytowa. Aktywny uczestnik rynku kapitałowego jako doradca i inwestor. Członek Rad Nadzorczych: EZO S.A. oraz NovoSoftnet S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej wskazane w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" będącym załącznikiem do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. Pan Dawid Wilk ma lat 34. W roku 2001 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2006 uzyskał tytuł radcy prawnego. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w ramach prowadzenia kancelarii prawniczej oraz współpracy z kancelariami prawniczymi, zajmując się obsługą podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2007 zajmował się obsługą prawną w grupie kapitałowej Piotr i Paweł S.A. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, zagadnieniach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz prawnych aspektach obrotu kapitałowego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej wskazane w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW" będącym załącznikiem do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-691 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obrzeżna 5
(ulica) (numer)
(22) 329 13 89 (22) 329 13 00
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)
d3m7pnv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Agnieszka Jankowska Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności zawieszonego Prezesa Zarządu Spółki
2011-07-15 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv