Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

MOSTALEXP - Działalność operacyjna "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na terenie Federacji Rosyjskiej (15/2013)

MOSTALEXP - Działalność operacyjna "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na terenie Federacji Rosyjskiej (15/2013)
Share
d3p8pg9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALEXP
Temat
Działalność operacyjna "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na terenie Federacji Rosyjskiej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2012 z dnia 7 września 2012 roku w sprawie listu intencyjnego z firmą ??? ????????? ??? ???????? (Trading House Victory) z siedzibą w Czelabińsku (Rosja) Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka" ) niniejszym informuje, iż Spółka kontynuuje negocjacje z Inwestorem celem ustalenia ostatecznych warunków finansowania kontraktu na roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa oraz na bieżąco realizuje założenia określone w podpisanym liście intencyjnym. Przedłużanie się w czasie negocjacji spowodowane jest czynnikami leżącymi po stronie Inwestora i na dzień publikacji raportu nie został określony termin zakończenia negocjacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
(22) 487 53 40 (22) 487 53 40
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)
d3p8pg9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2013-03-14 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9