Trwa ładowanie...
d4fmaev

MOSTALEXP - Postanowienie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w przed...

MOSTALEXP - Postanowienie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 23 sierpnia 2011 roku (31/2011)

Share
d4fmaev

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 23 sierpnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka" ) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2011 r. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 33928/11/997) w przedmiocie skargi na orzeczenie referendarza sądowego z dnia 23 sierpnia 2011 r. złożonej przez pełnomocnika ustanowionego przez dwóch prokurentów Spółki, których wykreślenia w złożonych wnioskach domagał się Zarząd Spółki, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS postanowił: 1. utrzymać w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 23 sierpnia 2011 r. wydane w sprawie o sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 21227/11/740 oraz wpis na jego podstawie poprzez: - dokonanie zmiany dotyczącej zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Michała Skipietrowa do dnia 30 września 2011 r., - dokonanie zmiany poprzez wpisanie Pawła Narkiewicza jako członka Zarządu, - dokonanie zmiany poprzez wpisanie Agnieszki Jankowskiej jako członka Rady Nadzorczej delegowanej do
wykonywania czynności zawieszonego Prezesa Zarządu; - dokonanie zmiany poprzez wykreślenie członków Rady Nadzorczej: Nielsa Bonna, Helmuta Stefana Floetha, Krzysztofa Lotha, Frizta Horsta Melsheimera, Eugeniusza Wawrzyniaka i w ich miejsca wpisanie Katarzyny Kozłowskiej, Agnieszki Jankowskiej, Dawida Wilka, Tomasza Pańczyka, Cezarego Kubackiego, Roberta Mikulskiego, Tomasza Wróbla, - dokonanie zmiany poprzez wykreślenie prokury udzielonej Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu, Józefowi Andrzejowi Pietrzykowskiemu i Zofii Szwed, i wpisanie prokury samoistnej udzielonej Dariuszowi Leszkowi Demidziukowi, - dokonanie wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych za 2010 rok. W uzasadnieniu do przedmiotowego postanowienia Sąd Rejestrowy wskazał, iż wszelkie czynności dotyczące zarówno Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 1 lipca 2011 r. znajdują odzwierciedlenie w złożonych do Sądu Rejestrowego dokumentach, były prawidłowe i stały się podstawą wpisu
dokonania zmian w rejestrze. Sąd zważył również, iż skarżący nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność nieprawidłowego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani też iż zwołane ono było niezgodnie z przepisami. Ponadto sąd pominął rozważania pełnomocnika skarżących, sugerującego, iż protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 1 lipca 2011 r. uzyskany został za pośrednictwem czynu zabronionego wobec braku jego potwierdzenia, co jednoznacznie zostało przez Sąd Rejestrowy uznane za niepotwierdzone informacje. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-691 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obrzeżna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 329 13 89 | | (22) 329 13 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2011-12-07 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

Podziel się opinią

Share
d4fmaev
d4fmaev