Trwa ładowanie...
d1zfy38
espi

MOSTALEXP - Stanowisko Zarządu w sprawie żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NW...

MOSTALEXP - Stanowisko Zarządu w sprawie żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku (30/2011)
Share
d1zfy38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu w sprawie żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka" ) informuje, że: 1.Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "NWZ") ogłoszony w dniu 22 listopada 2011 roku pozostaje bez zmian. 2.W odpowiedzi na żądania zgłoszone w dniu 25 listopada 2011 roku oraz 28 listopada 2011 roku (opublikowane kolejno raportem bieżącym nr 28/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku oraz nr 29/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku) (dalej: "żądania"), Pani Zofii Szwed oraz Pana Michała Skipietrowa, którzy powołując się na art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Spółki, zażądali umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2011 roku, Spółka póki co zmuszona jest odmówić wprowadzenia spraw objętych przywołanymi żądaniami do porządku obrad NWZ. Po dokonaniu weryfikacji przedstawionych żądań, Spółka przedstawia co następuje: 1)żądania wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad NWZ z dnia 25 listopada 2011 roku oraz 28 listopada
2011 roku nie są dopuszczalne z punktu widzenia przepisów prawa; 2)sprawy objęte żądaniami były przedmiotem wniosku o upoważnienie do zwołania NWZ Spółki, w związku z tym obecnie przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod sygnaturą akt: Wa XIII KRS 37454/11/135 toczy się postępowanie w tym zakresie; 3)każde z żądań jest niespójne, bowiem nie zawiera projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ uwzględniającego sprawy objęte zgłoszonymi żądaniami wobec czego powstaje wątpliwość czy sprawy te mają być wprowadzone do porządku obrad; 4)Pani Zofia Szwed oraz Pan Michał Skipietrow nie wykazali należycie legitymacji do zgłoszenia żądania. W ogłoszeniu o zwołaniu NWZ jednocześnie wskazano jak należy potwierdzić legitymację do złożenia żądania. Tymczasem dokumenty załączone do przedmiotowych żądań nie spełniają ustawowych wymogów. W tym stanie rzeczy Spółka zmuszona jest odmówić wprowadzenia przedmiotowych spraw do porządku obrad NWZ. Niemniej jednak, w przypadku gdy braki te zostaną
usunięte, żądane sprawy mogą zostać wprowadzone do porządku obrad NWZ. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-691 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obrzeżna 5
(ulica) (numer)
(22) 329 13 89 (22) 329 13 00
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2011-12-01 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zfy38

Podziel się opinią

Share
d1zfy38
d1zfy38