Trwa ładowanie...
d2p1v58

MOSTALEXP - Uchwały podjęte na NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. (33/2011)

MOSTALEXP - Uchwały podjęte na NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. (33/2011)

Share
d2p1v58

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "NWZ") w dniu 19 grudnia 2011 r. Ponadto Spółka informuje, że NWZ nie podjęło uchwał w punkcie 10, 11, 12 i 13 porządku obrad z uwagi na brak stosownego kworum. W ramach punktu 14 porządku obrad NWZ podjęto uchwałę w przedmiocie zdjęcia z porządku obrad punku 14. Zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał podjętych na NWZ : - uchwała nr 3 NWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członka komisji powołanej w celu sprawdzenia listy obecności; - uchwała nr 4 NWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia; - uchwała nr 6 NWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne głosowanie w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki Pana Michała Skipietrowa; - uchwała nr 7 NWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki Pana Michała Skipietrowa; - uchwała nr 8 NWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jarosława Perlika; - uchwała nr 9 NWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w liczbie od 5 do 7 osób; - uchwała nr 10 NWZ Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie stanowiącej własność Spółki nieruchomości. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | UchwalypodjeteNWZ201112_19.pdf | Uchwaly podjęte na NWZ w dniu 19 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-691 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obrzeżna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 329 13 89 | | (22) 329 13 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2011-12-20 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1v58

Podziel się opinią

Share
d2p1v58
d2p1v58