Trwa ładowanie...
d2oueam
espi

MOSTALPLC - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (13/2012)

MOSTALPLC - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (13/2012)
Share
d2oueam
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALPLC
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 144, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz przeglądu sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2012 roku. Spółka dotychczas nie korzystała z usług wybranego podmiotu. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Targowa 12
(ulica) (numer)
024 367-11-11 024 367-12-50
(telefon) (fax)
ania@mostostal-plock.com.pl mostostal-plock.com.pl
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)
d2oueam

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Wiktor Guzek Prezes Zarządu
2012-06-05 Alicja Sulkowska-Mliczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oueam

Podziel się opinią

Share
d2oueam
d2oueam