Trwa ładowanie...
d157lj3

MOSTALWAR - korekta Raportu bieżącego Nr 57/2011 (58/2011)

MOSTALWAR - korekta Raportu bieżącego Nr 57/2011 (58/2011)

Share
d157lj3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
korekta Raportu bieżącego Nr 57/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A., przesyła skorygowaną treść Raportu bieżącego Nr 57/2011: Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Spółka zawarła w dniu 24 listopada 2011 roku z Acciona Infraestructuras S.A. umowę pożyczki, na mocy której Spółka Acciona Inraestructuras S.A. udzieliła Emitentowi pożyczki w kwocie 14 mln EUR, co stanowi równowartość kwoty 62,72 mln PLN według kursu średniego walut Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 listopada 2011 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalono na poziomie 5,95% w skali roku. Termin spłaty pożyczki Strony ustaliły na dzień 24 listopada 2012 roku. Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5485660 | | 022 5485666 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Marcin Kondraszuk Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d157lj3

Podziel się opinią

Share
d157lj3
d157lj3