Trwa ładowanie...
d3sqnzi
espi

MOSTALWAR - Zbycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta (7/2013)

MOSTALWAR - Zbycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta (7/2013)
Share
d3sqnzi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Zbycie akcji przez osobę zarządzającą Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 roku Pan Marek Józefiak - Prezes Zarządu Mostostal Warszawa S.A., zbył na rynku wtórnym 1.097 akcji Mostostal Warszawa S.A. po średniej cenie 15,40 zł za jedną akcję. Pakiet akcji stanowił 0,00549% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniał do 1.097 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, czyli 0,00549% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 11 a
(ulica) (numer)
022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)
info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)
526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Marcin Kondraszuk Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sqnzi

Podziel się opinią

Share
d3sqnzi
d3sqnzi