Trwa ładowanie...
d13l1em
espi

MOSTALZAB - Połączenie Spółek zależnych Emitenta (83/2012)

MOSTALZAB - Połączenie Spółek zależnych Emitenta (83/2012)

Share
d13l1em

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 83 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Połączenie Spółek zależnych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) powziął informację, iż w dniu 31 października 2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu zostało zarejestrowane połączenie dwóch spółek zależnych Emitenta: 1) Mostostalu Kędzierzyn Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze w Kędzierzynie ? Koźlu (Spółka Przejmująca) oraz 2) Ocynkowni Mostostal -Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Ocynkowni Mostostal Met Sp. z o.o. na Mostostal Kędzierzyn S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze w Kędzierzynie ? Koźlu. W następstwie połączenia obu Spółek, Mostostal Kędzierzyn S.A. GK MZ w Kędzierzynie-Koźlu wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Ocynkowni Mostostal Met Sp. z o.o. Jednocześnie zmianie uległa nazwa firmy Przejmującej z Mostostalu Kędzierzyn Spółka Akcyjna Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze w Kędzierzynie ? Koźlu na Mostostal Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w
Kędzierzynie Koźlu. Ponadto, w wyniku połączenia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 4.600.000 zł o kwotę 7.127.700 zł (tj. o emisję 71.277 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda) do kwoty 11.727.700 zł, z czego wszystkie akcje w podwyższonym kapitale objął Mostostal Zabrze Holding S.A. Zakończony proces łączenia spółek zależnych jest jednym z elementów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A., efektem którego będzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich oraz majątku, a także lepsza alokacja środków pieniężnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13l1em

| | | MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALZAB | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-800 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wolności | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | | (0-32) 271 50 47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | post@mz.pl | | mostostal.zabrze.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 648-000-18-23 | | 271590750 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Aleksander Balcer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13l1em

Podziel się opinią

Share
d13l1em
d13l1em