Trwa ładowanie...
dp05es6
espi

MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółki zależnej (7/2012)

MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółki zależnej (7/2012)
Share
dp05es6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) Zarząd Mostostal Zabrze ? Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. otrzymał od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. ? Holding (PRInż - spółka zależna od Emitenta) zawiadomienie o postanowieniu wydanym przez Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych (Sąd) o ustanowieniu na rzecz BRE Banku S.A. hipoteki umownej do kwoty 27.900.000,00 zł. Hipoteka została ustanowiona na nieruchomościach gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym PRInż Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna od PRInż), położonych w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą KW KA1Y/00009025/7. Wpisu dokonano w dniu 23 stycznia 2012 r. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 113/20011 z dnia 09 sierpnia 2011 r. Wartość
aktywów, na których ustanowiono w/w zabezpieczenie w księgach rachunkowych wynosi 34.344.800,00 zł. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a BRE Banku S.A. nie istnieją żadne powiązania. Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Maciej Litwiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp05es6

Podziel się opinią

Share
dp05es6
dp05es6