Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (79/2014)

MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (79/2014)
Share
d1uem3r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. (Emitent) w dniu 4 listopada 2014 r. powziął informację o zawarciu przez MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (MZ GPBP- spółka zależna Emitenta- Wykonawca) umowy z Polimex Projekt Opole Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (Zamawiający) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ?Wykonanie płyt dennych skrzyń fundamentowych maszynowni bloków 5 i 6 wraz z komorami pomp kondensatu realizowanych w ramach zadania p.n. ?Budowa bloków nr 5 i nr 6 w Elektrowni Opole??. Wartość umowy: 24.353.780,00 złotych netto, 29.955.149,40 złotych brutto. Termin zakończenia zadania: 02 marca 2015 r. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, natomiast z tytułu opóźnień 10% wartości umowy brutto. Zamawiający może żądać odszkodowania, w tym odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZAB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-800 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wolności 191
(ulica) (numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47
(telefon) (fax)
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
(e-mail) (www)
648-000-18-23 271590750
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Dariusz Pietyszuk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r