Trwa ładowanie...
d1w1hbj
espi

MPAY S.A. - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień...

MPAY S.A. - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2013 r. (2/2013)
Share
d1w1hbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MPAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki zwołuje na dzień 18 kwietnia 2013 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy mPay S.A. które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie mPay S.A. przy ul. Grochowskiej 21A, 04-186 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012. 2. Powzięcie uchwały o pokryciu straty spółki za rok 2012. 3. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012. 4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012. 5. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść Ogłoszenia, Projekty uchwał oraz Formularze dla Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce "Inwestor" Załączniki do raportu: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Projekty uchwał na WZA Formularz
pełnomocnictwa WZA Wniosek o umieszczenie sprawy przez Akcjonariusza/os.fizyczna Wniosek o umieszczenie sprawy przez Akcjonariusza/os.inna niż os.fizyczna Formularz do zgłoszenia uchwały na WZA/os.fizyczna Formularz do zgłoszenia uchwały na WZA/os.inna niż os.fizyczna Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogloszenieozwolaniu_WZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwal.pdf | | | | | | | | | | |
| | formularz_pelnomocnictwa-WZA_.pdf | | | | | | | | | | |
| | Formularz_pozwalajacynawykonywanieprawaglosuprzezpelnomocnika.pdf | | | | | | | | | | |
| | formularzdlaosobyfizycznej-umieszczeniesprawywporzadku_obrad.pdf | | | | | | | | | | |
| | formularz_dlaosobyfizycznej-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | | | | | | | | | | |
| | formularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-umieszczeniesprawywporzadkuobrad.pdf | | | | | | | | | | |
| | formularzdlaosobyinnejnizosobafizyczna-zgloszenieprojektuuchwaly.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21A
(ulica) (numer)
+48 22 515 61 07 +48 22 515 62 00
(telefon) (fax)
kontakt@mpay.com.pl www.mpay.pl
(e-mail) (www)
5213258216 015506707
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Piotr Warsicki Prezes Zarządu Piotr Warsicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj