Trwa ładowanie...

MPiPS: stopa bezrobocia wyniosła 13,3 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec grudnia 2012 roku 13,3 proc. wobec 12,9 proc. na koniec listopada ub. r. - szacuje resort pracy w poniedziałkowym komunikacie. W analogicznym okresie 2011 r. bezrobocie wyniosło 12,5 proc.

Share
MPiPS: stopa bezrobocia wyniosła 13,3 proc.
Źródło: Jupiterimages
dwu0m67

"Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 2 mln 137,6 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca listopada 2012 r. wzrosła o 79,5 tys. osób (o 3,9 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2011 roku (grudzień - listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 67,7 tys. osób (o 3,5 proc.)" - napisano w poniedziałkowym komunikacie resortu.

Dodano, że w analogicznym okresie 2011 roku odnotowano identyczny wzrost, również o 0,4 pkt proc., z poziomu 12,1 proc. w listopadzie do 12,5 proc. w grudniu.

"Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego w województwie mazowieckim do 0,7 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim" - wskazano.

dwu0m67

Resort pracy podał też, że w całym ub.r. liczba bezrobotnych wzrosła o 154,9 tys. osób, tj. o 7,8 proc. "W 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 28 tys. osób (o 1,4 proc.). Zatem w 2012 roku względny wzrost bezrobocia był silniejszy, niż w roku 2011" - podkreślono.

Ministerstwo pracy tłumaczy, że powodem wzrostu bezrobocia w grudniu 2012 r. była m.in. trudna sytuacja gospodarcza w kraju, przejawiająca się m.in. słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku.

Ponadto na bezrobocie wpływ miały powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali; spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy; zakończenie prac sezonowych, przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie, ale też w budownictwie.

"Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 36,3 tys. i w porównaniu do listopada 2012 roku spadła o 12,7 tys. (tj. o 26 proc.)" - czytamy w komunikacie.

dwu0m67

Dodano, że w grudniu 2011 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35,1 tys. ofert pracy, czyli o 9,9 tys. mniej niż w listopadzie 2011 roku (tj. spadek o 21,9 proc.).

"Spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu 2012 roku w porównaniu do listopada 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach, a oscylował on w granicach od 7,9 proc. w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 0,2 tys. ofert) do 34,9 proc. w województwie dolnośląskim (spadek o 1,5 tys. ofert)" - napisano.

W całym 2012 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 787,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 44,5 tys. więcej (o 6 proc.) niż w 2011 r.

dwu0m67

Podziel się opinią

Share
dwu0m67
dwu0m67