Trwa ładowanie...
d2oneyt

MPiPS ws. artykułu w gazecie "Dziennik Gazeta Prawna" (komunikat)

...

Share
d2oneyt

07.07. Warszawa - Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej informuje:

W związku z artykułem "OHP nie płacą pracodawcom", autorstwa Pawła Jakubczaka, opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna z 7 lipca 2011 r., wyjaśniamy:

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Ochotnicze Hufce Pracy zostały zobowiązane do uruchomienia wstrzymanych wypłat na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych, do wysokości dostępnych na ten cel środków Funduszu Pracy.

d2oneyt

OHP są pośrednikiem, odpowiadającym za dystrybucję środków Funduszu Pracy w tym zakresie. Przekazywane wcześniej cyklicznie pracodawcom zatrudniającym młodocianych w celu przygotowania zawodowego refundacje zostały wstrzymane, gdyż ustalony w ustawie budżetowej na ten cel limit środków Funduszu Pracy (170 mln zł) był znacznie niższy, niż potrzeby wynikające z już zawartych umów (dla młodocianych kontynuujących naukę w szkołach zawodowych) oraz potrzeby zgłoszone przez pracodawców na rok szkolny 2010/2011. OHP nie mógł zaciągać zobowiązań ponad dostępne środki. Minister Pracy i Polityki Społecznej występowała do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty na refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych (przy poparciu sejmowej Komisji Budżetu i Finansów) i obecnie ma zgodę na dysponowanie kwotą 250 mln zł (w 2010 roku na refundacje wydano 230 mln zł). W dalszym ciągu jednak ta kwota nie pokrywa wszystkich potrzeb. Kolejny wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej na kwotę
73,1 mln zł (pozytywnie zaopiniowany przez komisję sejmową) jest rozpatrywany przez Ministra Finansów.

Uruchomione obecnie wypłaty pokryją zobowiązania wynikające z umów podpisanych już przez OHP z pracodawcami oraz będą przyznawane na refundacje pozostałym pracodawcom według kolejności zgłoszonych wniosków, do wyczerpania środków. W przypadku przyznania przez Ministra Finansów dodatkowych środków, kolejni wnioskujący pracodawcy otrzymają refundację.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ mick/

d2oneyt

Podziel się opinią

Share
d2oneyt
d2oneyt