Trwa ładowanie...
d46qxo0
d46qxo0

MŚ: 5,2 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową czy zagospodarowanie odpadów

Ruszyły pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy POIiŚ na lata 2014-2020 - poinformował we wtorek resort środowiska. Budżet to ponad 5 mld zł, a dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na budowę oczyszczalni ścieków, czy punktów selektywnej zbiórki odpadów.
Share
d46qxo0

Największy budżet - 5 mld zł - zostanie przeznaczony na budowę bądź modernizację oczyszczalni ścieków, wyposażanie aglomeracji w sieć kanalizacyjną czy zagospodarowanie osadów ściekowych.

O środki na ten cel będą mogły się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu organizacje świadczące usługi publiczne.

Ci sami beneficjenci będą mogli się starać o fundusze na budowę m.in. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów. Budżet na gospodarkę odpadową to 100 mln zł.

d46qxo0

W ramach nowej perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 - 2020, 84 mln zł przeznaczono dla gmin i regionalnych dyrekcji środowiska na poprawę jakości powietrza miejskiego. Pieniądze będzie można przeznaczyć na rekultywację zdegradowanych i zanieczyszczonych obszarów, a także na rozwój terenów zielonych w miastach.

Z kolei regionalne dyrekcje środowiska, parki narodowe i urzędy morskie będą mogły sięgnąć po 10 mln zł na tworzenie planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

Ministerstwo informuje, że wnioski we wszystkich tych działaniach można składać do 29 stycznia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie Funduszu.

d46qxo0

Podziel się opinią

Share
d46qxo0
d46qxo0