Trwa ładowanie...
dfeklm7

MS: "Niebieski Guzik" przyjęty przez Komisję Europejską (komunikat)

...

Share
dfeklm7

11.10. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek w sprawie ustanowienia dla Unii Europejskiej opcjonalnego zbioru wspólnych przepisów dotyczących sprzedaży (Europejskie Prawo Umów) - to duży sukces polskiej Prezydencji.

Europejskie Prawo Umów, projekt znany także pod nazwą "Niebieski Guzik", to bowiem jeden z europejskich priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

dfeklm7

Celem projektu jest wyeliminowanie barier, stanowiących przeszkodę dla rozwoju rynku i gospodarki europejskiej, a wynikających z różnic w prawie umów państw członkowskich.

- Projekt umożliwi przedsiębiorcom i konsumentom oparcie wszystkich umów sprzedaży zawieranych na rynku europejskim o jednolity, europejski reżim prawny, co wydatnie obniży koszty ich działalności i umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału drzemiącego w ogromnym jednolitym rynku - tłumaczy Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. - Różnice w regulacjach prawa umów krajów UE powodują, że przedsiębiorcy podchodzą niechętnie do zawierania umowy sprzedaży w kraju, którego system prawny nie jest im znany. Zainwestowanie w wiedzę o warunkach ważności umowy, skutkach jej niewykonania, czy poznanie specyficznych regulacji dotyczących ochrony konsumenta w pojedynczym państwie członkowskim jest relatywnie drogie - kosztuje średnio 10 000 EUR. Ocenia się, że wewnątrzunijne obroty handlowe mogłyby się zwiększyć o 26 miliardów EUR, gdyby przedsiębiorcy w pełni wykorzystywali potencjał handlu transgranicznego - dodaje.

Również konsumenci posiadają ograniczony dostęp do rynku europejskiego i ponoszą negatywne konsekwencje ograniczonej konkurencji. Tylko 9 proc. polskich konsumentów korzysta z oferty zagranicznych sklepów internetowych, co z pewnością ogranicza możliwość dokonania najbardziej korzystnego dla nich wyboru. W ciągu ostatnich 20 lat jednolity europejski rynek przyniósł ogromny rozwój handlu transgranicznego - jednak konsumenci i przedsiębiorcy wciąż nie czerpią pełnych korzyści z rynku Unii Europejskiej, obejmującego 500 milionów osób.

- Zaproponowane przez nas i zaaprobowane przez Komisję Europejską wspólne przepisy, dotyczące sprzedaży w Unii Europejskiej otworzą przed europejskimi przedsiębiorcami i konsumentami możliwość skorzystania z opcjonalnego, wspólnego i jednakowego we wszystkich 27 państwach członkowskich systemu prawa dla umów sprzedaży. Europejscy przedsiębiorcy i konsumenci będą mogli dobrowolnie decydować się na oparcie swojej transakcji na wspólnych przepisach, które będą funkcjonowały obok dotychczasowych systemów prawa krajowego, jako alternatywa dla tych systemów. Wspólne przepisy regulujące umowę sprzedaży w Unii Europejskiej będą stanowiły nowatorski sposób rozwiązywania problemów na rynku wewnętrznym - mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski.

dfeklm7

Projekt zapewni konsumentom korzystanie z jednakowego, wysokiego poziomu ochrony ich interesów na całym terytorium Unii Europejskiej.

- Jest to niezwykle istotne, ponieważ obecnie 44 proc. Europejczyków nie chce dokonywać zakupów zagranicą ze względu na brak pewności w odniesieniu do przysługujących im praw. Wspólne przepisy dotyczące sprzedaży w Unii Europejskiej ustanowią także wspólne standardy w zakresie informacji konsumenckiej. Konsumenci będą musieli wyrazić wyraźną zgodę na zawarcie umowy na tej podstawie i otrzymają jednoznaczne objaśnienie najważniejszych praw w swoim języku - tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski.

Podjęcie działań legislacyjnych w zakresie prawa umów na poziomie europejskim było i pozostaje ważnym postulatem polskiej Prezydencji i Ministerstwa Sprawiedliwości. Eliminacja barier wynikających ze zróżnicowania prawa umów jest ważnym etapem realizacji jednego z głównych priorytetów polskiej Prezydencji, jakim jest integracja europejska jako źródło rozwoju gospodarczego, w szczególności uproszczenie transakcji internetowych.

Polska prezydencja z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie wspólnych przepisów dotyczących sprzedaży w Unii Europejskiej, doceniając jej nowatorski charakter i potencjalne znaczenie dla rozwoju gospodarki europejskiej. Uwalniając potencjał jednolitego rynku, inicjatywa Komisji służy interesom polskich konsumentów, którzy dzięki temu uzyskają łatwiejszy dostęp do towarów oferowanych zagranicą oraz polskich przedsiębiorców, dla których znaczące obniżenie kosztów będzie znakomitą zachętą do oferowania swoich towarów na całym rynku europejskim.

dfeklm7

Warto podkreślić, że jeszcze przed formalnym rozpoczęciem polskiej Prezydencji, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski prowadził szerokie konsultacje polityczne ze swoimi partnerami europejskimi, które miały umożliwić podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej w zakresie prawa umów na poziomie UE. Ukoronowaniem tych starań było wyrażenie gotowości przez znakomitą większość ministrów sprawiedliwości - podczas ich nieformalnego spotkania w lipcu tego roku w Sopocie - gotowości do rozpoczęcia prac nad taką inicjatywą po jej przedstawieniu przez Komisję Europejską.

Polskiej Prezydencji zależy na prowadzeniu otwartej i rzeczowej dyskusji na temat projektu z udziałem wszystkich państw członkowskich oraz pozostałych interesariuszy. Dlatego też Prezydencja wspólnie z Komisją Europejską w dniach 9 i 10 listopada 2011 r. w Warszawie zorganizują międzynarodową konferencję poświęconą tej tematyce.

Jednocześnie polska Prezydencja zamierza rozpocząć formalne prace nad projektem w ramach europejskiej procedury prawodawczej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ jgr/

dfeklm7

Podziel się opinią

Share
dfeklm7
dfeklm7