Trwa ładowanie...
d3u74gd

MS: podsumowanie polskiego przewodnictwa w Radzie UE (komunikat)

...

Share
d3u74gd

21.12. Warszawa - MS informuje:

Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Radzie UE w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Igor Dzialuk reprezentował polską Prezydencję w trakcie posiedzenia Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI), zajmującej się m.in. problematyką prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Posiedzenie odbyło się w poniedziałek (19 grudnia). W czasie spotkania przedstawione zostało podsumowanie działań polskiej prezydencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

d3u74gd

Minister Dzialuk podziękował eurodeputowanym za doskonałą współpracę oraz wsparcie, jakiego polska prezydencja doświadczała ze strony Komisji JURI w trakcie minionych sześciu miesięcy.

Przypomniał również, że swoimi działaniami podejmowanymi w obszarach prawa cywilnego i prawa gospodarczego prezydencja chciała pokazać, że to właśnie Unia Europejska jest właściwą odpowiedzią na wyzwania trudnych czasów kryzysu: potrafi rozwiązywać problemy życia codziennego swoich obywateli oraz przyjmować rozwiązania, które dają szanse na pobudzenie europejskiej gospodarki.

Minister Dzialuk przedstawił eurodeputowanym najważniejsze, bardzo wymierne rezultaty tych działań:

- przyjęcie przez Radę UE ogólnego porozumienia co do tekstu przepisów projektu rozporządzenia w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego. Projekt znacząco ułatwi realizację praw do spadku w wymiarze całej UE;

d3u74gd

- przyjęcie przez Radę UE wytycznych politycznych dotyczących zniesienia procedury stwierdzania wykonalności (exequatur) w ramach prac nad projektem rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I). Uzgodniony model zniesienia exequatur sprawi, że wierzyciele egzekwujący swoje należności w innym państwie członkowskim zaoszczędzą czas i koszty, a jednocześnie dłużnikom zapewniona zostanie odpowiednia ochrona ich praw;

- zainicjowanie, po wielu latach akademickich dyskusji, prac legislacyjnych w Radzie UE dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie Wspólnego Europejskiego Prawa Sprzedaży. Projekt, zmierzający do ustanowienia opcjonalnej europejskiej regulacji dotyczącej sprzedaży transgranicznej, ma ogromny potencjał ożywienia jednolitego rynku;

- przyjęcie przez Radę UE ogólnego podejścia do dyrektywy dotyczącej integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Projekt, który przewiduje stworzenie wspólnej platformy komunikacyjno-informacyjnej dla rejestrów spółek handlowych wszystkich państw członkowskich UE zwiększy bezpieczeństwo prawne obrotu gospodarczego i ułatwi handel transgraniczny na jednolitym rynku.

Eurodeputowani bardzo wysoko ocenili działalność polskiej prezydencji. Chwalili ambicję, sprawność organizacyjną, bezstronność, determinację oraz skuteczność prezydencji.

Udział w spotkaniu Komisji JURI był jednym z ostatnich akcentów polskiej prezydencji w Radzie UE w obszarze kompetencji Ministra Sprawiedliwości.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

d3u74gd

Podziel się opinią

Share
d3u74gd
d3u74gd