Trwa ładowanie...
d33csbs
d33csbs

MS: Podsumowanie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw (komunikat)

...
Share
d33csbs

13.03. Warszawa - MS informuje:

Wzorem ubiegłych lat także w tym roku, w dniach 20-25 lutego 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizowało Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, a także Komenda Główna Straży Granicznej.

d33csbs

W ramach Tygodnia w Ośrodkach Pomocy na rzecz Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem udzielonych zostało 2761 porad prawnych i psychologicznych.

Działające w poszczególnych województwach Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przekazały informację dotyczącą podjętych przez nie, w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, działań:

1. województwo dolnośląskie

Dyżury pełnione były całodobowo w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy "Akson" we Wrocławiu (ul. Komorowskiego 31), dyżury specjalistów odbyły się również w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia Psie Pole (ul. Podwale 28). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 124 porad psychologicznych i prawnych (kontakt osobisty 52, kontakt telefoniczny 54, kontakt e-mail 12, kontakt w Izbie Komorniczej 6). Zakres porad prawnych obejmował m.in. przemoc w rodzinie, przestępstwa gospodarcze oraz pobicia.

d33csbs

2. województwo kujawsko-pomorskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia "Azyl" na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu (ul. Brzozowa 9). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 235 porady psychologiczne i prawne (kontakt osobisty 103, kontakt telefoniczny 132).

3. województwo lubelskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" (ul. Bernardyńska 5) oraz w filiach Ośrodka w Puławach oraz Chełmie. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 146 porad psychologicznych i prawnych.

d33csbs

4. województwo lubuskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze (Pl. Matejki 3A). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 91 porad psychologicznych i prawnych. Zakres porad prawnych obejmował m.in. przemoc w rodzinie, znęcanie, rozpowszechnianie danych osobowych przez Internet bez wiedzy, jak również nękanie (stalking).

5. województwo łódzkie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych "Wszyscy razem - In Corpore" w Łodzi (ul. Franciszkańska 15) w Ośrodku w Zgierzu i Pabianicach oraz Ośrodku Fundacji OPOKA. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 202 porad psychologicznych i prawnych.

d33csbs

6. województwo małopolskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS w Krakowie (ul. Komorowskiego 12), w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Filia w Nowym Sączu (ul. Śniadeckich 10 A), Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach (ul. Jagiellońska 4), Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej (ul. Mickiewicza 31) oraz w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie (ul. Szarych Szeregów 1).

W czasie obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 20-25 lutego 2012 r. w siedzibie Ośrodka interdyscyplinarne dyżury pełniło łącznie 70 specjalistów, w tym prawnicy, reprezentujący różne grupy zawodowe: adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy, prokuratorzy, asystenci sędziego, komornicy sądowi, a także kuratorzy zawodowi, funkcjonariusze Policji, pracownicy socjalni psychologowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W trakcie dyżurów zgłaszającym się osobom pokrzywdzonym przestępstwem świadczona była kompleksowa pomoc w postaci informacji prawnej, informacji nt. dostępnej pomocy socjalnej oraz pomoc psychologiczna. Osoba pokrzywdzona mogła uzyskać pomoc osobiście, poprzez bezpośredni kontakt ze specjalistą w trakcie dyżuru w Ośrodku, ale także drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).

Łącznie w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie w czasie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw udzielono 165 porad, w tym:

d33csbs

-porady osobiste: 140

-porady telefoniczne: 12

-porady e-mailowe: 13

Ponadto w trakcie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw 120 osobom udzielono szeroko rozumianej informacji telefonicznej, informując zarówno o harmonogramie dyżurów specjalistów w trakcie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w siedzibie Ośrodka, jak również udzielając informacji nt. możliwości skorzystania z dyżurów bezpłatnego poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie całej Małopolski, kierując w miejsce najbliższe miejscu zamieszkania pokrzywdzonego.

d33csbs

7. województwo mazowieckie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Ogólnopolskie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie (ul. Korotyńskiego 13). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw konsultacji udzielali prokuratorzy, aplikanci adwokaccy, radcowie prawni, adwokaci, prawnicy, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zostało łącznie udzielonych 88 porad psychologicznych i prawnych.

8. województwo opolskie

Dyżury pełnione były w siedzibie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 81 porad psychologicznych i prawnych. Zakres porad prawnych obejmował m.in. zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego oraz prawa karnego.

9. województwo podkarpackie

Dyżury były pełnione w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" w Rzeszowie (ul. Leszczyńskiego 3), w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (ul. Doktora Tkaczowa 134) oraz w Urzędzie Gminy w Krasne (ul. Krasne 121). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 102 porad psychologicznych i prawnych (kontakt osobisty 67, kontakt telefoniczny 32, kontakt e-mail 3).

10. województwo podlaskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT" w Suwałkach (ul. Kościuszki 96). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostały łącznie udzielone 141 porady psychologiczne i prawne.

11. województwo pomorskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku (Pl. ks. Gustkowicza 13), jak również w Punkcie Interwencji Kryzysowej PCK w Starogardzie Gdańskim, Punkcie Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie, Prokuraturze Okręgowej Gdańsku oraz Poradni Rodzinnej Centrum Interwencji Kryzysowej. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 337 porad psychologicznych i prawnych.

12. województwo śląskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Śląska Fundacja Etoh - Błękitny Krzyż w Bielsku Białej (ul. Traugutta 21). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 209 porad psychologicznych i prawnych. Zakres porad prawnych obejmował m.in. przemoc w rodzinie i inne przestępstwa przeciwko rodzinie.

13. województwo świętokrzyskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach (ul. Urzędnicza 7b) przez prokuratora, adwokatów, radców prawnych, komorników, kuratorów, policjantów, psychologów, pedagogów. W tym czasie udzielono 255 porad (w tym 199 osobiście, 51 telefonicznie, 5 elektronicznie).

Dominującym problemem zgłaszanym przez klientów była przemoc w rodzinie, uzależnienia bliskiej osoby, eksmisje oraz rozwody. Ponadto wiele osób zgłaszało problemy z uregulowaniem widzeń z dziećmi.

14.województwo warmińsko-mazurskie

Oprócz dyżurów w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu (ul. Franciszka Stefczyka 7-8/6,6a), dodatkowe dyżury specjalistów odbyły się w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu, Prokuraturze Rejonowej w Elblągu, Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz w Prokuraturach Rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Piszu, Szczytnie, Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. PCPR w Bartoszycach, PCPR w Ełku, PCPR w Kolnie, PCPR w Elblągu, PCPR w Nowym Mieście Lubawskim, Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 271 porad psychologicznych i prawnych, w tym kontakt osobisty 153, porady e-mail 27 oraz porady telefoniczne 87. Zakres porad prawnych obejmował głównie m.in. przestępstwa przeciwko mieniu.

15. województwo wielkopolskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie (Osiedle Orła Białego 20). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 194 porad psychologicznych i prawnych. Zakres porad prawnych obejmował m.in. przestępstwa gospodarcze, konflikty sąsiedzkie oraz konflikty rodzinne, jak również błędy w sztuce lekarskiej.

16. województwo zachodniopomorskie

Dyżury pełnione były w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który działa w siedzibie Stowarzyszenia "SOS dla Rodziny" w Szczecinie (ul. Energetyków 10). W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostało łącznie udzielonych 120 porad psychologicznych i prawnych. Zakres porad prawnych obejmował m.in. przemoc w rodzinie oraz przestępstwa przeciwko mieniu.

Podsumowując powyższe informacje należy stwierdzić, że kolejne obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw były dobrą okazją dla pokrzywdzonych do uzyskania w krótkim czasie kompleksowej pomocy. Dobrym rozwiązaniem okazało się włączenie w obchody przedstawicieli różnych zawodów, z którymi mają do czynienia pokrzywdzeni, w związku z popełnieniem na ich szkodę przestępstwa. Zgłaszane przez ofiary przestępstw problemy i pytania pozwolą na takie ukierunkowanie działań podejmowanych na ich rzecz przez Ministerstwo Sprawiedliwości, by pomoc była bardziej dostępna, kompletna i skuteczna.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

d33csbs

Podziel się opinią

Share
d33csbs
d33csbs