Trwa ładowanie...
d36ox0d

MS: Wizyta ministra sprawiedliwości w e-sądzie (komunikat)

...

Share
d36ox0d

21.12. Warszawa - MS informuje:

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego przyczyniło się do sprawniejszego rozpoznawania roszczeń dochodzonych wcześniej w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. Pozwoliło też odciążyć sędziów od orzekania w drobnych sprawach, zapewniając im możliwość poświęcenia większej ilości czasu na rozpoznawanie spraw skomplikowanych - powiedział dzisiaj w Lublinie Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin w trakcie wizyty w tamtejszym e-sądzie. - Ten tryb rozpoznawania spraw pozwala na znaczne zaoszczędzenie wydatków. Komunikacja pomiędzy powodem i sądem elektronicznym odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, co znacząco obniża koszty korespondencji. Prowadzenie akt w formie elektronicznej zmniejsza wydatki związane z ich przechowywaniem i archiwizacją - dodał.

E-sąd funkcjonuje od 1 stycznia 2010 r. Jest to wydział Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie. Do jego kompetencji należy rozpoznawanie wszystkich spraw wszczętych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Środki odwoławcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym rozpoznaje jeden e-sąd odwoławczy (wydział Sądu Okręgowego w Lublinie).

d36ox0d

W e-sądzie pracują sędziowie, referendarze oraz pracownicy administracyjni. Część referendarzy wykonuje swoje czynności w formie telepracy. System teleinformatyczny umożliwia bowiem wykonywanie czynności przez osoby, które znajdują się (fizycznie) poza siedzibą e-sądu.

Z uwagi na stały wzrost liczby spraw wszczynanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, sukcesywnie zwiększana jest obsada orzecznicza i urzędnicza e-sądu. W grudniu 2011 r. w e-sądzie orzekało 6 sędziów (4 na etatach tego sądu i 2 delegowanych), 153 referendarzy (w tym 106 pracujących w formie telepracy), 4 asystentów oraz 77 urzędników sądowych.

W 2010 r. do e-sądu wpłynęło 690 109 pozwów, z czego załatwiono 641 069 spraw. Dla porównania w 2011 r. (stan na 20 grudnia 2011 r.) wpłynęło 1.825.078 spraw z czego załatwiono 1.467.843.

Zaskarżalność nakazów zapłaty kształtuje się na poziomie 3%.

d36ox0d

Zastosowanie systemu teleinformatycznego pozwala na zwiększenie efektywności pracy osób orzekających. W tradycyjnym postępowaniu w ciągu 2010 r. sędziowie i referendarze rozpoznali średnio po 570 spraw. W e-sądzie średnia liczba spraw rozpoznanych przez orzekającego wyniosła ponad 20 700.

Beneficjentami korzyści płynących z wdrożenia elektronicznego postępowania upominawczego są również strony postępowania. Formularze elektroniczne ułatwiają konstruowanie pism procesowych i minimalizują ryzyko zaistnienia braków formalnych tych pism. Nie zachodzi potrzeba sporządzania i dołączania pisemnych załączników do pozwu.

Opłaty sądowe w tym postępowaniu są znacznie niższe niż w innych postępowaniach. Opłata od pozwu wynosi 1,25 proc. wartości przedmiotu sporu (w innych sprawach wynosi ona z reguły 5proc. tej wartości). Wolne od opłat sądowych jest również zażalenie na postanowienie sądu elektronicznego oraz skarga na orzeczenie referendarza w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W postępowaniu tym pełnomocnicy procesowi nie muszą uiszczać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W celu stworzenia dalszych zachęt do korzystania z elektronicznego postępowania upominawczego, a także jego uproszczenia i przyspieszenia, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprojektowano zmiany legislacyjne, polegające m.in.: na wprowadzeniu:

  1. instytucji wniosku powoda o umorzenie postępowania w razie odmowy wydania nakazu zapłaty, uchylenia nakazu zapłaty lub zaskarżenia nakazu zapłaty;
  1. możliwości wskazania przez powoda sądu, któremu e-sąd przekaże sprawę w razie zaistnienia ustawowych przyczyn.
d36ox0d

Pozytywne doświadczenia wynikające z wprowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego dały asumpt do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do informatyzacji postępowań sądowych w innych sprawach (w tym w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym). Takich spraw w I półroczu 2011 r. było 410 tysięcy.

Poza wizytą w e-sądzie Minister Jarosław Gowin odwiedził dzisiaj także Sąd Rejonowy w Puławach, gdzie spotkał się z Prezesem oraz pracującymi tam sędziami.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

d36ox0d

Podziel się opinią

Share
d36ox0d
d36ox0d