Trwa ładowanie...
d2x187x

MS ws. odznaczeń dla pedagogów i psychologów zakładów dla nieletnich (komunikat)

...

Share
d2x187x

22.10. Warszawa - Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

- Państwa działalność jest potwierdzeniem, że dobra praca zależy od ludzi, a zawód nauczyciela nadal zasługuje na uznanie i szacunek - powiedział dzisiaj minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Poza ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim w uroczystości udział wzięli m.in. Krystyna Szumilas - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka.

- Nieletni, z którymi pracujecie, są bardziej wymagający niż inne środowiska młodzieżowe. Mimo młodego wieku posiadają wiele różnych złych doświadczeń życiowych, u progu swojego dorosłego życia weszli w konflikt z prawem - mówił minister Krzysztof Kwiatkowski. - Składam szczere wyrazy uznania za waszą pracę - dodał.

d2x187x

Na wniosek ministra sprawiedliwości, minister edukacji narodowej 30 pedagogom i psychologom z zakładów dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodzieży niedostosowanej społecznie.

Odznaczenie wręczyła Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Uhonorowani zostali:

 1. Borys Jerzy - wychowawca internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie;
 1. Edward Dąbal - wychowawca internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu;
 1. Sylwester Gawron - zastępca dyrektora w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu;
 1. Jolanta Giera - psycholog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu;
 1. Roman Gloc - kierownik internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie;
 1. Marek Górzyński - zastępca kierownika internatu w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie;
 1. Janusz Jurczak - kierownik warsztatów w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie;
 1. Krzysztof Kotowicz - zastępca kierownika warsztatów w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie;
 1. Wiktor Lew - kierownik warsztatów w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu;
 1. Jacek Niemiec - wychowawca internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie;
 1. Sławomir Nosek - nauczyciel szkół w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie;
 1. Józef Piezga - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu;
 1. Janusz Postawa - nauczyciel szkół w Zakładzie Poprawczym w Sadowicach;
 1. Krystyna Rykała - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu;
 1. Iwona Sobik-Szczurek - wizytator Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
 1. Wacław Siry - wychowawca internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie;
 1. Zbigniew Stępień - dyrektor Zakładu Poprawczego w Sadowicach;
 1. Piotr Trojanowski - wychowawca internatu w Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim:
 1. Edyta Werner-Skreczko - wychowawca internatu w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu;
 1. Edmund Wiechowski - dyrektor szkół w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie;
 1. Kazimierz Wolny - wychowawca internatu w Zakładzie Poprawczym i w Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu;
 1. Zygmunt Zippel - nauczyciel szkół w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu;
 1. Kazimierz Cieśla - psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Mrągowie;
 1. Iwona Kryniczanin - pedagog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Mrągowie;
 1. Maria Jakubiak - kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Głogowie;
 1. Teresa Klim - psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Zielonej Górze;
 1. Małgorzata Sosnowska - kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zielonej Górze;
 1. Józef Wróbel - kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Siedlcach;
 1. Maria Zygo - kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zamościu;
 1. Wojciech Błażek - psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie.
d2x187x

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i resocjalizacyjnej oraz diagnostycznej, minister sprawiedliwości przyznał też dzisiaj nagrody pracownikom pedagogicznym resortu sprawiedliwości:

Nagrody Ministra Sprawiedliwości I stopnia zostały przyznane:

 1. Ewie Bajger - kierownik RODK w Opolu;
 1. Aleksandrze Matuszewskiej - kierownik RODK w Szubinie;
 1. Marzenie Stodulskiej - kierownik RODK w Zakopanem;
 1. Danucie Stopińskiej - kierownik RODK w Poznaniu;
 1. Bogdanowi Bylińskiemu - wicedyrektorowi w ZP i SdN w Pszczynie-Łące;
 1. Jarosławowi Fodemskiemu - kierownikowi internatu w ZP w Witkowie;
 1. Tadeuszowi Lubiejewskiemu - dyrektorowi ZP w Świeciu;
 1. Włodzimierzowi Sawadzie - nauczycielowi zawodu w szkołach w SdN w Pobiedziskach;
 1. Ireneuszowi Stawińskiemu - wychowawcy w ZP i SdN w Warszawie-Falenicy;
 1. Joannie Szostak - kierownik internatu w ZP i SdN w Warszawie-Falenicy;
 1. Monice Szymańskiej - nauczycielce w SdN w Warszawie-Okęcie.
d2x187x

Nagrody Ministra Sprawiedliwości II stopnia zostały przyznane:

 1. Marii Borek - pedagog w RODK w Krośnie;
 1. Tadeuszowi Żukowi - psychologowi w RODK w Poznaniu;
 1. Andrzejowi Błachowi - wychowawcy w ZP i SdN w Zawierciu;
 1. Wojciechowi Tadeuszowi Jarząbkowi - kierownikowi warsztatów w SdN w Stawiszynie;
 1. Stanisławowi Kornackiemu - nauczycielowi zawodu w MOAS w Koszalinie;
 1. Aleksandrze Sochocińskiej - wychowawczyni w ZP i SdN w Koronowie;
 1. Grzegorzowi Ratajczakowi - nauczycielowi zawodu w ZP w Grodzisku Wlkp.
 1. Jerzemu Selerowi - wychowawcy w SdN w Warszawie-Okęciu;
 1. Pawłowi Stechnijowi - dyrektorowi w ZP w Tarnowie;
 1. Markowi Wronie - zastępcy kierownika internatu w ZP i SdN w Pszczynie-Łące;
 1. Wojciechowi Wypychowi - nauczycielowi w MOAS w Szubinie;
 1. Witoldowi Zającowi - nauczycielowi w MOAS w Koszalinie;
 1. Mariuszowi Zychmie - zastępcy kierownika internatu w ZP i SdN w Raciborzu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2x187x

Podziel się opinią

Share
d2x187x
d2x187x