Trwa ładowanie...
d10auu1

MS ws. projektów dot. umieszczenia w internecie instrukcji dla terrorystów (komunikat)

...

Share
d10auu1

29.07. Warszawa - Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Sejm uchwalił dzisiaj przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Głównym celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do trzech decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej:

- decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z 26 lutego 2009 r. wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie,

d10auu1

- decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu,

- decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa rozwiązania wprowadzane do porządku prawnego uchwaloną dzisiaj ustawą:

  1. W Kodeksie postępowania karnego wprowadzone zostaną nowe przepisy umożliwiające wznowienie postępowania i zakwestionowanie w ten sposób prawomocnego orzeczenia wydanego pod nieobecność oskarżonego.
d10auu1

"Zgodnie z uchwalonymi przepisami, dopuszczalne będzie wznowienie postępowania dotyczącego prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej pod nieobecność oskarżonego" - mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. "Będzie to możliwe wówczas, gdy oskarżony w sposób przez siebie niezawiniony nie uzyskał informacji o rozprawie albo o treści orzeczenia i sposobie jego zaskarżenia" - dodaje.

Regulacja ta stanowić będzie istotną gwarancję procesową odnoszącą się do tych sytuacji, w których do oskarżonego nie dotarła informacja o terminie i miejscu rozprawy lub posiedzenia, w związku z czym sprawa została rozpoznana pod jego nieobecność, albo nie został mu doręczony odpis orzeczenia podlegającego zaskarżeniu, w związku z czym nie mógł on skorzystać z możliwości wniesienia środka odwoławczego. Z tego względu projekt przewiduje dodanie w Kodeksie postępowania karnego art. 540b, umożliwiającego wznowienie w takiej sytuacji postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

  1. Do Kodeksu karnego wprowadzone zostaną przepisy obejmujące przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną.

Będzie to zgodne z wymogami nakładanymi przez decyzję ramową Rady 2008/919/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu.

d10auu1

"Wprowadzamy nowy typ przestępstwa, kryminalizującego tzw. instruktaż terrorystyczny" - mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. "Do tej pory prawo nie przewidywało odpowiedzialności karnej osoby, która rozpowszechniała informacje mogące posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego, nie kierując ich do konkretnych osób, lecz rozpowszechniając je w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji, na przykład za pośrednictwem Internetu, nieokreślonemu kręgowi osób" - dodaje.

Nowowprowadzony przepis pozwoli na pociągnięcie sprawcy takiego czynu do odpowiedzialności karnej. Za to przestępstwo będzie grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karane będzie działanie sprawcy polegające na rozpowszechnianiu lub publicznym prezentowaniu treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Należy podkreślić, że warunkiem odpowiedzialności karnej będzie określone nastawienie sprawcy tego czynu, przejawiające się w zamiarze, aby inna osoba z wykorzystaniem rozpowszechnianych informacji popełniła przestępstwo o charakterze terrorystycznym.

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejm uchwalił także ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (w oparciu o projekt senacki poparty przez resort sprawiedliwości).

Ustawa wprowadza m.in. przepisy normujące problematykę umieszczania nieletnich w hostelach.

d10auu1

Ministerstwo Sprawiedliwości z dniem 30 czerwca 2011 r. zakończyło realizację pilotażowego projektu systemowego "Rozwój kompetencji społecznych osób przygotowujących się do opuszczenia zakładów poprawczych". Jego główny cel to zwiększenie aktywizacji zawodowej i skuteczna integracja społeczna nieletnich przebywających w zakładach poprawczych.

Realizacja projektu polegała na utworzeniu dwóch hosteli z przeznaczeniem dla wychowanków zakładów poprawczych w celu przygotowania ich do samodzielnego życia po opuszczeniu zakładu poprawczego. Powstały hostele:

- par. dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Świdnicy - hostel w Żarowie

- par. dla wychowanków Zakładu Poprawczego w Koszalinie - hostel w Koszalinie.

d10auu1

Zgodnie z projektem, hostel przeznaczony jest dla grupy 6-8 nieletnich osób.

W hostelach (w praktyce umiejscowionych w odrębnych budynkach mieszkalnych) odbywa się wdrażanie do życia zgodnego z normami społecznymi, nauka samodzielności, świadomości podejmowanych decyzji i odpowiedzialności. Nieletni przebywający w hostelach uczą się, albo pracują lub odbywają praktyki zawodowe, dodatkowo: uczestniczą w kursach komputerowych, szkoleniach zawodowych z zakresu kompetencji społecznych, kursie językowym, prowadzone są z nimi zajęcia z udziałem doradcy zawodowego, prowadzona jest w stosunku do nich terapia psychologiczna (grupowa i indywidualna), a nadto nieletni korzystają z imprez integracyjnych w środowisku otwartym: basen, kino, muzeum, mecze lokalnych drużyn, gokarty, itp.

W związku z pilotażowym charakterem projektu Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło przeprowadzenie badania skuteczności i przydatności takiego projektu hostelowego. Badanie zostało wykonane w kwietniu i maju 2011 r. i wykazało przydatność instytucji hostelu w procesie usamodzielnienia nieletnich opuszczających zakłady poprawcze.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ mick/

d10auu1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d10auu1
d10auu1