Trwa ładowanie...
dldy99v

MS ws. wyników lustracji w Sądzie Rejonowym w Łomży (komunikat)

...

Share
dldy99v

27.11. Warszawa - Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Szereg powtarzalnych uchybień, których skala nie daje jednak dostatecznych podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub służbowej funkcjonariuszy publicznych wykonujących obecnie czynności służbowe w postępowaniach wykonawczych dotyczących pani Beaty Z. - to wyniki zarządzonej 13 listopada br. przez ministra sprawiedliwości lustracji III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży.

Jednocześnie informujemy, że ze sprawozdania lustracyjnego przeprowadzonego przez sędziów - wizytatorów z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wynika, że dwóch kuratorów społecznych, których praca budziła największe zastrzeżenia, znacznie wcześniej zostało odwołanych z pełnionych funkcji (ostatni w 2008 r.).

dldy99v

Ponadto całkowicie poza zakresem przedmiotowym i podmiotowym lustracji, a także poza zakresem kompetencji osób przeprowadzających lustrację pozostawało ustalanie ewentualnego związku przyczynowego pomiędzy błędami i zaniedbaniami wymienionych wyżej funkcjonariuszy publicznych a domniemanymi zabójstwami dzieci pani Beaty Z. Zagadnienia te należą do wyłącznej kompetencji organów ścigania, w szczególności prokuratury i policji.

W wyniku lustracji odnotowano szereg powtarzalnych uchybień w pracy lustrowanego Wydziału, polegających w szczególności na:

- faktycznym wyłączeniu spod nadzoru sędziego spraw wykonawczych małoletnich objętych na podstawie orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej w latach 2004-2006;

- braku zarządzeń wykonawczych sędziego na etapie kierowania orzeczenia do wykonania;

dldy99v

- licznych przypadkach braku adekwatnej i odpowiednio szybkiej reakcji kuratora i sądu na zmiany sytuacji w rodzinie;

- niedostatecznej aktywności sędziów w zakresie okresowej kontroli przebiegu postępowania wykonawczego;

- niskiej jakości sprawozdań kuratorów sądowych z objęcia i z przebiegu nadzoru;

- wąskim zakresie źródeł informacji, z jakich korzystają kuratorzy sądowi w sprawowanych nadzorach (np. brak rozmów z sąsiadami).

dldy99v

Odnotowane w toku lustracji nieprawidłowości w pracy kuratorów sądowych wskazują na wadliwość niektórych obecnie obowiązujących rozwiązań natury ustrojowej, organizacyjnej i proceduralnej w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. Aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych, którego celem jest m.in. wyeliminowanie negatywnych zjawisk w pracy kuratorów sądowych, jak te stwierdzone w wyniku przedmiotowej lustracji.

Ponadto informujemy, że kopia sprawozdania z lustracji została również przekazana prezesowi Sądu Okręgowego w Łomży z zakreśleniem na dzień 30 listopada 2012 r. terminu do zgłoszenia ewentualnych uwag. Po tej dacie podjęte zostaną ewentualne, dalsze przewidziane prawem czynności nadzorcze.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

dldy99v

Podziel się opinią

Share
dldy99v
dldy99v