Trwa ładowanie...
d2miff0
mswia

MSWiA: więcej pieniędzy dla mniejszości w 2011 roku (komunikat)

...

Share
d2miff0

29.12. Warszawa - MSWiA informuje:

W przyszłym roku zwiększona zostanie kwota dotacji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności używającej języka regionalnego. W porównaniu z 2010 rokiem będzie więcej pieniędzy m.in. na umieszczenie tablic z dwujęzycznymi nazwami miejscowości. W projekcie przyszłorocznego budżetu MSWiA zarezerwowało w sumie 15 mln zł dla środowisk mniejszości. Ponadto, od 1 stycznia 2011 roku resort uprości procedury składania wniosków i rozliczania dotacji.

Dzięki większemu dofinansowaniu pieniądze będą mogły być przeznaczone nie tylko na projekty wspierane od lat, ale także nowatorskie przedsięwzięcia, np. projekty na rzecz rozwoju mediów elektronicznych. Środki na ten cel wyniosą 870 tys. zł (wzrost o ponad 50 proc.). Do 1,1 mln zł mają również wzrosnąć dotacje na wymianę tablic z dodatkowymi nazwami miejscowości w językach mniejszości. W porównaniu z rokiem bieżącym to więcej o 85 proc.

d2miff0

Mniejszość białoruska może liczyć na dotacje na podtrzymywanie swojej tożsamości kulturowej w kwocie 2 mln 280 tys. zł, ukraińska - 2 mln 145 tys. zł, niemiecka - 2 mln 150 tys. zł, łemkowska - 1 mln 47 tys. zł, żydowska - 1 mln 30 tys. zł, romska - 875 tys. zł, litewska - 758 tys. zł, słowacka - 445 tys. zł, ormiańska - 415 tys. zł, tatarska - 120 tys. zł, rosyjska - 113 tys. zł, karaimska - 52 tys. zł, a czeska - 47 tys. zł. MSWiA przeznaczy również ponad 1 mln 14 tys. zł na inicjatywy wspierające rozwój języka kaszubskiego, m.in. audycje radiowe i telewizyjne po kaszubsku.

MSWiA podzieliło już kwotę ponad 12 mln 519 tys. zł. Po raz kolejny zakończono prace nad podziałem dotacji w roku poprzedzającym realizację zadań. Pozwoli to organizacjom zrzeszającym mniejszości narodowe i etniczne na szybsze rozpoczęcie realizacji zadań w 2011 roku.

Na początku stycznia przyszłego roku zakończony zostanie podział dotacji na inwestycje, czyli m.in. na budowę lub modernizację centrów kultury i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Na etapie prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych pula środków dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym przewidziana w projekcie budżetu została zwiększona o ponad 1 mln zł w porównaniu do kwoty z 2010 roku. Należy podkreślić, że ostateczna wysokość dotacji na 2011 rok będzie znana po przyjęciu ustawy budżetowej przez parlament i podpisaniu jej przez prezydenta.

d2miff0

Wychodząc naprzeciw postulatom mniejszości narodowych i etnicznych MSWiA uprościło zasady składania wniosków i rozliczania dotacji. Najważniejsze zmiany to m.in. zmniejszenie liczby wymaganych załączników do wniosku o dotację oraz faktur, które będą musiały zostać wymienione w sprawozdaniu. Uproszczenia uwzględnia wchodząca w życie 1 stycznia 2011 roku nowelizacja zarządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

W rejestrze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji figurują 33 gminy, w których oprócz nazw w języku polskim, używane są ich wersje w językach mniejszości lub w języku regionalnym (kaszubskim). W najbliższym czasie przewidziane jest wpisanie kolejnych gmin. MSWiA sfinansowało dotychczas wymianę tablic z dodatkowymi nazwami w językach mniejszości w 25 gminach. W 2008 roku zostało zawartych 7 porozumień w tej sprawie pomiędzy samorządami a resortem, w 2009 także 7, a w 2010 było takich dokumentów 11. Dwie gminy oczekują na rozpatrzenie wniosku, a pozostałe jak dotąd nie ubiegały się o dotacje na ten cel.

Tablice dwujęzyczne można znaleźć w czterech województwach: małopolskim, opolskim, podlaskim i pomorskim. Widnieją na nich nazwy miejscowości po polsku oraz w językach: łemkowskim, niemieckim, litewskim i kaszubskim.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2miff0

Podziel się opinią

Share
d2miff0
d2miff0