Trwa ładowanie...
d3vofdr

MSWiA: Więcej zmodernizowanych dróg lokalnych (komunikat)

...
Share
d3vofdr

25.08. Warszawa - rzecznik prasowy MSWiA informuje:

1 września br. ruszy nabór wniosków na 2011 rok do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Samorządy będą mogły składać kolejne wnioski o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych oraz powiatowych do końca miesiąca.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt uchwały, który wprowadza zmiany w zasadach oceniania projektów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów.

d3vofdr

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało propozycje zmian w zasadach oceniania projektów o przyznanie dofinansowania do remontu, budowy i przebudowy dróg lokalnych. Samorządy, których projekty będą obejmować odbudowę lub modernizację drogi zniszczonej przez tegoroczną powódź lub osuwiska otrzymają dodatkowo 10 punktów. Zasada ta będzie jednak obowiązywać dopiero po przyjęciu proponowanych zmian przez Radę Ministrów i podpisaniu uchwały przez premiera. Do tego momentu wnioski będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o przyznanie dotacji na pokrycie połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok. O przyznaniu dofinansowania na terenie województwa decydować będą komisje, które ocenią wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie wojewodowie przekazują listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Na jej zaakceptowanie minister Jerzy Miller będzie miał czas do 28 listopada tego roku.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, której współprzewodniczył dzisiaj (25 sierpnia br.) Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji - przyjęła przygotowany przez resort MSWiA projekt nowelizacji uchwały zmieniającej kryteria przyjmowania wniosków do "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".

Propozycja zmiany sposobu oceniania wniosków została podyktowana skalą strat spowodowanych przez tegoroczną powódź w infrastrukturze komunalnej samorządów. Wiele dróg gminnych i powiatowych na terenie większości województw zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych przez żywioł - argumentował minister Jerzy Miller. Za zmianami w sposobie dofinansowania dróg opowiadali się zarówno wojewodowie jak i samorządowcy z poszkodowanych przez powódź regionów. Program nie uszczupla środków finansowych, które znajdują się w rezerwie powodziowej na usuwanie skutków powodziowych. "To jest jeszcze jeden zastrzyk pieniędzy, który równolegle do tej rezerwy może pomóc gminom, które poniosły straty przekraczające możliwość samodzielnego uporania się z tym problemem" - mówił na spotkaniu minister Jerzy Miller.

d3vofdr

"Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych" został zaplanowany na trzy lata. Rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do 2011 roku. Każdego roku z budżetu państwa na budowy dróg lokalnych rząd przeznacza około miliarda złotych. Inwestycje są finansowane w połowie przez rząd, a w połowie przez samorządy.

Do końca 2010 roku zostanie zmodernizowanych ponad 2800 km dróg gminnych i powiatowych.

Aktualnie dróg modernizowanych (remontowanych, przebudowywanych i budowanych) jest:

- 1186,715 km dróg gminnych;

d3vofdr

- 1624,764 km dróg powiatowych;

- czyli 2811,479 km dróg łącznie.

1 mld złotych przekazany w 2009 roku samorządom pozwolił na modernizację lub budowę przeszło 2,7 tys. km dróg lokalnych w całej Polsce. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 przebudowano, wyremontowano bądź też wybudowano 1190 km dróg gminnych oraz 1555 km dróg powiatowych.

W 2009 roku najwięcej dróg lokalnych wyremontowano bądź wybudowano w następujących województwach:

d3vofdr

- łódzkim - o łącznej długości 289 km (121 km dróg gminnych, 168 km dróg powiatowych),

- świętokrzyskim - o łącznej długości 250 km (127 km dróg gminnych, 123 km dróg powiatowych),

- podkarpackim - o łącznej długości 231 km (102 km dróg gminnych, 128 km dróg powiatowych).

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych znajduje się na stronie internetowej MSWiA, w banerze: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Link do strony : http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/17721/.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ tlom/

d3vofdr

Podziel się opinią

Share
d3vofdr
d3vofdr