Trwa ładowanie...
d2cxa80

MURAPOL - Przedterminowy wykup obligacji serii G i H1 (3/2015) - EBI

MURAPOL - Przedterminowy wykup obligacji serii G i H1 (3/2015)

Share
d2cxa80

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przedterminowy wykup obligacji serii G i H1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") informuje, iż Emitent skorzystał z opcji przedterminowego wykupu obligacji serii G (55.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.500.000 zł) i H1 (17.500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.750.000 zł), wyemitowanych odpowiednio, seria G ? 4 grudnia 2012 r., seria H1 ? 20 grudnia 2012 r. przez Emitenta (?Obligacje?). Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2015 r. w trybie pkt 29 lit. C (Obligatoryjny przedterminowy wykup obligacji na żądanie Emitenta) warunków emisji Obligacji. Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Emitenta (https://www.murapol.pl/) oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (https://noblesecurities.pl/) w dniu 26 lutego 2015 r., tj. na 30 dni przed planowanym przedterminowym wykupem Obligacji. Dniem ustalenia prawa do kwoty wykupu w ramach przedterminowego wykupu będzie 6 (szósty) dzień roboczy poprzedzający dzień przedterminowego
wykupu Obligacji. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ? "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2cxa80

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sapota Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2cxa80

Podziel się opinią

Share
d2cxa80
d2cxa80