Trwa ładowanie...
d2g32mr
espi

MURAPOL - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii M, N i O (28/2014) - EBI

MURAPOL - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii M, N i O (28/2014)
Share
d2g32mr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii M, N i O | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MURAPOL S. A. informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w dniu 10 listopada 2014 r. uchwały nr 1263/2014 w sprawie wyznaczenia na dzień 13 listopada 2014 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst: ? 89.348 obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 100 zł każda; ? 6.650 obligacji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1.000 zł każda; ? 185.702 obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 100 zł każda Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod następującymi nazwami skróconymi: ? obligacje serii M ? ?MUR1116? ? obligacje serii N ? ?MUR0816? ? obligacje serii O ? ?MUL1116? Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ? "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Sapota Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2g32mr

Podziel się opinią

Share
d2g32mr
d2g32mr