Trwa ładowanie...
d3ac6rw
d3ac6rw

Nakłady na B+R wzrosły w Polsce o 12,1% r/r do 16,2 mld zł w 2014 r.

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (B+R) (GERD) wyniosła w Polsce 16 168 mln zł w 2014 r., co oznaczało wzrost o 12,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3ac6rw

"Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB, wyniosła 0,94% (wobec 0,87% w 2013r.). Istotny wzrost w skali roku nakładów wewnętrznych (o 19,7%) wystąpił w sektorze przedsiębiorstw, w którym w 2014 r. odnotowano nakłady w wysokości 7 532 mln zł. W działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w 2014 r. zatrudnionych było 153,5 tys. osób, tj. o 5,4% więcej niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

W 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział w strukturze źródeł finansowania odnotowano w przypadku środków pochodzących z sektora rządowego, jednak udział ten od 2010 r. systematycznie się zmniejszał i w ciągu pięciu lat obniżył się o 15,7 pkt proc. Jednocześnie w okresie tym zaobserwowano systematyczny wzrost udziału sektora przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R. W 2014 r. z sektora tego pochodziło 39,0% wszystkich nakładów poniesionych przez podmioty prowadzące działalność B+R i było to więcej o 1,7 pkt proc. niż przed rokiem i o 14,6 pkt proc. niż w 2010 r., podał również GUS.

"W 2014 r. liczba personelu w działalności badawczej i rozwojowej wyniosła 153,5 tys. osób, w tym kobiet - 60,3 tys. i było to więcej niż przed rokiem odpowiednio o 5,4% i 4,0%" - czytamy dalej.

d3ac6rw

Nakłady wewnętrzne to nakłady finansowe poniesione w roku sprawozdawczym wyłącznie na działalność B+R wykonaną wewnątrz jednostki sprawozdawczej.

Do personelu B+R zaliczono wszystkie osoby związane bezpośrednio z działalnością B+R, przeznaczające na tę działalność co najmniej 10% swojego czasu pracy.

(ISBnews)

d3ac6rw

Podziel się opinią

Share
d3ac6rw
d3ac6rw