Trwa ładowanie...
d4hbvz0
emerytury

Napływ środków do OFE

Według naszych szacunków, styczniowe wpływy na konta uczestników funduszy emerytalnych wyniosły około 740 mln PLN.

Share
d4hbvz0

styczeń 2004

Według naszych szacunków, styczniowe wpływy na konta uczestników funduszy emerytalnych wyniosły około 740 mln PLN. Złożyły się na to przelewy z ZUS na łączną kwotę 791 mln PLN, zawierające spłatę zobowiązań obligacjami Skarbu Państwa o wartości 45 mln PLN, dokonaną w ostatnim dniu roboczym grudnia, pomniejszone o pobraną przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne opłatę od składki. Szacujemy, że w pierwszym miesiącu przychody PTE z tego tytułu mogły wynieść około 50 mln PLN.

Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł spadki cen akcji giełdowych spółek oraz wyraźne wyhamowanie wzrostów na rynku obligacji skarbowych. Wiodące wskaźniki dla obu segmentów rynku kapitałowego (indeksy WIG oraz Indeks Rynku Obligacji Skarbowych) zmieniły w ciągu miesiąca swoją wartość odpowiednio o -2,4% oraz +0,19%. Łączny wynik wypracowany przez zarządzających funduszami emerytalnymi szacujemy na -300 mln PLN, co nie pomogło w budowie emerytalnego kapitału.

Styczniowa wartość przelewów zrealizowanych przez ZUS in minus odbiega od średniej z ostatnich 6 miesięcy, wynoszącej 1,04 mld PLN. Jednak jednocześnie kwota ta jest o ponad 7% wyższa niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Należy również pamiętać o tym, że w pierwszej połowie roku, a zwłaszcza w pierwszym kwartale, ZUS z reguły bywa mniej szczodry i przekazuje nieproporcjonalnie mniej niż w pozostałej części roku. Np. w ciągu pierwszych 3 miesięcy ubiegłego roku do OFE wysłano 20,5% całości przelewów z 2004 roku, a w okresie pierwszego półrocza wskaźnik ten kształtował się poniżej 40% (w 2003 roku było to odpowiednio 20,3% oraz 44%).

Tomasz Publicewicz
Analizy Online Sp. z o.o.

Pełna wersja raportu dostępna w wersji

d4hbvz0

Podziel się opinią

Share
d4hbvz0
d4hbvz0