Trwa ładowanie...
d1t5r78
d1t5r78
Defence24
orzeczenie

Następca prawny też ma prawo do preferencji

Osoba, która odkupiła udział w spółce, może skorzystać ze zwolnienia przy zwrocie dopłaty wniesionej przez poprzedniego udziałowca.
Share
d1t5r78

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwsze orzeczenie dotyczące zwolnienia w przypadku zwrotu dopłat w spółkach.

Sąd nie podzielił stanowiska fiskusa i sądu pierwszej instancji, że prawo do zwolnienia przysługuje tylko temu, kto wniósł dopłatę. Jak wyjaśnił sędzia NSA Jacek Brolik, w tym przypadku nie można kierować się tylko językową wykładnią przepisów. W ocenie NSA niezbędne jest odwołanie prawa handlowego. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zwrot dopłat należy się także następcom prawnym. Jeżeli ktoś odkupi udział od osoby, która wcześniej dokonała dopłaty, to wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki zbywcy. Jeżeli po odkupieniu udziału zostanie dokonany zwrot dopłat, to nowy nabywca nie musi płacić od tego podatku.

NSA uznał, że prawo do zwolnienia nie obejmuje objęcia nowych udziałów. W tej sytuacji zwolnienie nie przysługuje, bo dopłata nie dotyczy nowego udziału.

d1t5r78

Spór w sprawie dotyczył interpretacji. Wnioskodawca wyjaśnił, że jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka ta jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kilka lat temu spółka jawna, działając na podstawie umowy i uchwały wspólników, wniosła do spółki z o.o. dopłaty zwrotne do kapitału. Podatnik zapytał o skutki podatkowe zwrotu dopłat.

Organ interpretacyjny wyjaśnił, że co do zasady zwrot dopłat spowoduje powstanie u podatnika (wspólnika spółki jawnej) przychodu. Korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT, ale wyłącznie do wysokości wniesionych dopłat. W ocenie fiskusa należy ją ustalić na podstawie udziału przysługującego podatnikowi w spółce jawnej na dzień wniesienia tych dopłat.

Rację fiskusowi przyznał sąd pierwszej instancji. W jego ocenie zwolniony z podatku jest zwrot dopłat tylko do wysokości dopłat wniesionych przez danego wspólnika.

Sąd kasacyjny nie zgodził się z tym stanowiskiem. Wyrok jest prawomocny.

Aleksandra Tarka

d1t5r78

Podziel się opinią

Share
d1t5r78
d1t5r78