Trwa ładowanie...
d2tjnli

Nastroje społeczne w lutym pogorszyły się - CBOS

24.02. Warszawa (PAP) - W lutym spadł odsetek osób uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku i jednocześnie zwiększył się odsetek respondentów uważających, że...

Share
d2tjnli

24.02. Warszawa (PAP) - W lutym spadł odsetek osób uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku i jednocześnie zwiększył się odsetek respondentów uważających, że sprawy idą w złym kierunku - wynika z lutowego badania CBOS.

"W ciągu miesiąca poprzedzającego lutowy sondaż nieznacznie zwiększyła się grupa ankietowanych oceniających, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku (z 58 proc. do 62 proc.), nie zmienił się natomiast odsetek tych, którzy wyrażają opinię przeciwną (24 proc.). Tym samym, po styczniowej poprawie, oceny ogólnej sytuacji w kraju powróciły do poziomu z grudnia, nadal jednak są lepsze niż we wcześniejszych miesiącach ubiegłego roku" - napisano w komentarzu do badania.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań

2013 2014
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

d2tjnli

W dobrym 20 19 17 15 16 18 20 19 20 18 23 25 24
W złym 66 68 71 71 68 66 67 67 66 67 63 58 62
Trudno
powiedzieć 14 13 12 14 16 16 13 14 14 15 14 17 14

SYTUACJA GOSPODARCZA, POZIOM ŻYCIA, WARUNKI MATERIALNE

Z badania wynika, że oceny sytuacji gospodarczej w kraju są w lutym porównywalne ze styczniowymi i jednocześnie wciąż lepsze od notowanych przed grudniem 2013 r.

"Dwie piąte badanych (40 proc., wzrost o 2 punkty) uważa, że jest ona zła, nieco ponad jedna trzecia (37 proc.) - że przeciętna, a tylko niespełna jedna piąta (19 proc.) - że dobra" - napisano.

d2tjnli

Badanie wskazuje, że lepsze niż w styczniu są oceny poziomu życia badanych i ich rodzin.

"W lutym niemal połowa respondentów (46 proc., wzrost o 4 punkty) twierdzi, że żyje im się dobrze, a tylko mniej więcej co ósmy (12 proc., spadek o 3 punkty) negatywnie ocenia poziom życia swojej rodziny. Na niezmienionym poziomie utrzymuje się odsetek osób deklarujących przeciętną jakość życia (42 proc.)" - napisano.

"W ostatnim miesiącu nie zmieniły się znacząco oceny warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów. Najczęściej określane są one jako przeciętne (44 proc.), a tylko nieco rzadziej jako dobre (41 proc., spadek o 2 punkty). Mniej więcej co siódmy badany (15 proc.) jest niezadowolony z sytuacji materialnej swojej rodziny" - dodano.

PRZEWIDYWANIA

d2tjnli

"W porównaniu ze styczniem nieco pogorszyły się prognozy rozwoju sytuacji w kraju w ciągu najbliższego roku. Obecnie tylko co siódmy ankietowany (14 proc., spadek o 3 punkty) liczy na poprawę w tym zakresie, jedna czwarta (25 proc.) obawia się pogorszenia, a ponad połowa (54 proc., wzrost o 3 punkty) nie przewiduje zmian" - napisano.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2013 2014
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

Poprawi się 9 9 7 7 9 12 9 11 10 11 14 17 14
Nie zmieni się 43 46 46 48 52 48 51 52 51 50 53 51 54
Pogorszy się 40 39 39 38 31 33 34 31 31 31 26 25 25
Trudno
powiedzieć 8 6 8 7 8 7 6 6 8 8 7 7 7

Według autorów raportu, w lutym mniej optymistyczne niż przed miesiącem są prognozy stanu polskiej gospodarki.

d2tjnli

"Obecnie co piąty respondent (20 proc., spadek o 5 punktów) liczy na jego poprawę i niemal tyle samo (19 proc.) obawia się pogorszenia. Zwiększyła się (z 48 proc. do 53 proc.) grupa badanych, którzy są zdania, że w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w Polsce się nie zmieni" - napisano.

"Wyraźnie gorsze niż w styczniu są z kolei prognozy warunków materialnych gospodarstw domowych. Zmniejszyła się grupa badanych przewidujących poprawę (z 20 proc. do 14 proc.), przybyło zaś tych, którzy są przekonani o utrzymaniu status quo w tym względzie (z 69 proc. do 73 proc.). Nieco zwiększył się również odsetek osób obawiających się pogorszenia swoich warunków materialnych w ciągu najbliższego roku (o 2 punkty, do 13 proc.)" - dodano.

Z badania wynika także, że niejednoznaczne zmiany zaszły w zakresie przewidywań dotyczących rozwoju sytuacji w zakładach pracy.

"Zmniejszyły się odsetki pracowników zarówno liczących na poprawę kondycji firm, w których są zatrudnieni (z 23 proc. do 19 proc.), jak i tych, którzy obawiają się jej pogorszenia (z 13 proc. do 9 proc.). Wyraźnie wzrosła natomiast grupa pracujących, którzy nie przewidują żadnych istotnych zmian w swoich zakładach pracy w najbliższym roku (z 57 proc. do 65 proc.)" - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6-12 lutego, na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

nik/ jtt/

d2tjnli
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tjnli