Trwa ładowanie...
d1u1hhu

Nastroje społeczne w XII ponownie poprawiły się - TNS Polska

27.12. Warszawa (PAP) - W grudniu nastroje społeczne drugi miesiąc z rzędu uległy poprawie - wynika z listopadowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Pozytywne...

Share
d1u1hhu

27.12. Warszawa (PAP) - W grudniu nastroje społeczne drugi miesiąc z rzędu uległy poprawie - wynika z listopadowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Pozytywne nastroje wykazuje 20 proc. Polaków, negatywne 69 proc.

"Zdecydowana większość Polaków (69 proc.) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów (20 proc.), a co dziesiąty badany nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat (11 proc.)." - napisano w raporcie.

"W porównaniu z listopadem nastroje społeczne Polaków pozostają na tym samym poziomie. Zmiany są bardzo niewielkie - o 2 punkty procentowe zwiększył się odsetek osób negatywnie oceniających kierunek w jakim zmierzają sprawy w Polsce przy jednoczesnym wzroście o 1 punkt procentowy optymistycznych opinii na ten temat. Liczba osób nie mających zdania w tej sprawie zmniejszyła się o 3 punkty procentowe" - dodano.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

d1u1hhu

2012
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
w
dobrym 19% 22% 20% 19% 28% 24% 20% 15% 15% 19% 20%

w złym 69% 71% 71% 73% 60% 67% 70% 77% 76% 67% 69%

brak
zdania 12% 7% 9% 8% 12% 9% 10% 8% 9% 14% 11%

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

d1u1hhu

Z badania wynika, że w grudniu opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki nie zmieniły się znacząco w porównaniu z poprzednim miesiącem

"Najwięcej, bo aż 74 proc. respondentów jest zdania, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie, przy czym 26 proc. określa go jako głęboki. Według jednej piątej ankietowanych (20 proc.) gospodarka rozwija się, ale zaledwie 1 proc. określa ten rozwój jako dynamiczny. 6 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat" - napisano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

"Zdaniem blisko połowy Polaków (48 proc.) w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności pogorszą się. Przeciwną opinię ma 16 proc. badanych, a jedna trzecia (32 proc.) uważa, że będzie mniej więcej tak samo jak teraz. 4 proc. badanych nie wypowiada się jednoznacznie na ten temat" - napisano.

d1u1hhu

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca prognozy sytuacji materialnej są bardziej pesymistyczne. O 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób uważających, że nastąpi pogorszenie warunków życia ludności" - dodano.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

"W grudniu podobnie jak w poprzednich miesiącach Polacy negatywnie oceniają wszystkie trzy badane aspekty. Zarówno oceny netto kierunku zmian w kraju, jak i stanu gospodarki oraz prognozy zmian materialnych warunków życia ludzi w ciągu najbliższych 3 lat przyjmują wartości ujemne, co oznacza, że liczba negatywnych opinii nadal przeważa nad pozytywnymi" - napisano.

"Wskaźnik netto kierunku zmian w kraju pogorszył się o 1 punkt procentowy, podobnie jak ocena netto 3 - letniej prognozy materialnych warunków życia. Natomiast wskaźnik stanu gospodarki wzrósł o 4 punkty procentowe" - dodano.

d1u1hhu

OCENY 2012
NETTO III IV V VI VII VIII IX X XI XII

KIERUNEK ZMIAN
W KRAJU -49 -51 -54 -32 -43 -50 -62 -61 -48 -49

STAN
GOSPODARKI -39 -39 -44 -24 -34 -45 -58 -59 -58 -54

3-LETNIA
PROGNOZA
MATERIALNYCH
WARUNKÓW ŻYCIA
LUDZI -39 -31 -33 -27 -25 -36 -43 -41 -31 -32

dane w pkt. proc.

Badanie zrealizowano w dniach 6-10 grudnia 2012 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

nik/ gor/

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu