Trwa ładowanie...
d4fo5w7
d4fo5w7
espi

NAVIMOR-INVEST - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oddziału Spółki w ... - EBI

NAVIMOR-INVEST - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oddziału Spółki w Pradze. (42/2014)
Share
d4fo5w7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 42 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oddziału Spółki w Pradze. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. (?Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 09 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę nr 1/2014 w sprawie uchylenia części uchwały dotyczącej wyboru Biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Oddziału NAVIMOR-INVEST S.A. w Pradze za 2014 rok, tj. podmiotu pod firmą ?Baker Tilly? z siedzibą w Warszawie ( 01-209 ), ul. Hrubieszowska 2 ( o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 07.07.2014r.) . Umowa o badanie sprawozdania finansowego nie została zawarta pomiędzy Spółką a Audytorem. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła również w dniu 09 grudnia 2014 roku uchwałę nr 2/2014 w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Oddziału Spółki w Pradze za 2014 rok. Rada Nadzorcza wybrała Biegłego rewidenta działającego pod firmą ?CCS Audit ? z siedzibą w Pradze. Emitent nie korzystał wcześniej z usług tego podmiotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1
oraz Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d4fo5w7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fo5w7

Podziel się opinią

Share
d4fo5w7
d4fo5w7