Trwa ładowanie...
d2f38eq

NBP: niższe tempo wzrostu PKB w '09 powinno łagodzić presję inflacyjną

Spowolnienie tempa wzrostu PKB w największych gospodarkach świata, a zwłaszcza w strefie euro, będzie osłabiać tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2009 roku. To powinno łagodzić presję inflacyjną - ocenia NBP w "Założeniach polityki pieniężnej na 2009 rok".
Share
d2f38eq

"W 2009 r. oczekiwane jest dalsze spowolnienie wzrostu w największych gospodarkach. Niska dynamika PKB w tych gospodarkach, w szczególności w strefie euro, która jest głównym partnerem handlowym Polski, poprzez ograniczenie polskiego eksportu będzie oddziaływać w kierunku osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce" - napisano w dokumencie.

"(...)Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego powinno łagodzić presję inflacyjną oraz oddziaływać w kierunku stabilizacji deficytu obrotów bieżących" - napisali autorzy "Założeń".

Według NBP w przyszłym roku można spodziewać się osłabienia wpływu cen surowców energetycznych i żywności na inflacją. Dotyczyć to ma zarówno gospodarek rozwiniętych, jak i rozwijających się.

d2f38eq

W przeciwnym kierunku mogą natomiast oddziaływać podwyższone oczekiwania inflacyjne oraz związane z tym ryzyko pojawienia się efektów drugiej rundy i utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie. Istotna w tym względzie będzie także polityka pieniężna prowadzona przez główne banki centralne - napisano w "Założeniach".

W przypadku Polski NBP oczekuje, że czynnikami, które będą działały proinflacyjnie będą m.in. ceny energii elektrycznej.

"Czynnikiem podwyższającym inflację w 2009 r. będzie prawdopodobnie dalszy wzrost cen energii elektrycznej. Czynnikiem ryzyka dla inflacji pozostanie ponadto kształtowanie się cen gazu ziemnego, węgla i innych nośników energii, a także rozłożone w czasie przełożenie wysokich cen tych nośników na ceny detaliczne produktów energetycznych" - ocenia NBP.

"Innym istotnym czynnikiem zwiększającym tempo wzrostu cen w 2009 r., a jednocześnie pozostającym poza bezpośrednim wpływem polityki pieniężnej, będzie wzrost akcyzy na niektóre towary, częściowo wynikający z zobowiązań akcesyjnych wobec Unii Europejskiej" - uważają analitycy banku centralnego.

d2f38eq

Inny czynnik, który będzie miał istotny wpływ na kształtowanie inflacji w przyszłym roku to według NBP procesy na rynku pracy.

"Oczekuje się, że spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie oddziaływać w kierunku obniżenia popytu na pracę i łagodzenia presji płacowej. Jednocześnie obserwowany od I kwartału 2008 r. wzrostowy trend liczby osób aktywnych zawodowo utrzyma się prawdopodobnie także w 2009 r. Czynnikiem łagodzącym napięcia na rynku pracy będzie prawdopodobne zmniejszenie skali migracji zarobkowej, do czego powinno przyczynić się wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach strefy euro. Tendencje te będą oddziaływać w kierunku ograniczenia presji płacowej" - napisano w "Założeniach". (PAP)

d2f38eq

Podziel się opinią

Share
d2f38eq
d2f38eq