Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

NBP: w czwartym kwartale 2014 roku więcej rentownych firm

W IV kwartale 2014 roku wynik finansowy brutto przedsiębiorstw obniżył się, ale jednocześnie nadal rósł odsetek firm rentownych - wynika z opublikowanej we wtorek przez NBP informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w IV kwartale ubiegłego roku.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y

Z raportu opublikowanego przez bank centralny wynika także, że w całym 2014 r. utrzymywał się niewielki, ale systematyczny i stabilny wzrost zatrudnienia, a w samym IV kwartale rosło ono o 2,2 proc. w ujęciu rocznym.

NBP podkreśla w komunikacie, że sytuacja w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. pozostawała zasadniczo dobra i stabilna mimo wyraźnego spadku rentowności obrotu.

"Warto przy tym przypomnieć, że otoczenie gospodarcze firm kształtowane było przez liczne zjawiska gospodarcze i polityczne, w tym spadek cen ropy naftowej, spadek cen towarów konsumpcyjnych, deprecjację złotego względem dolara oraz kryzys rosyjsko-ukraiński. Firmy działały w warunkach dość słabych odczytów koniunktury w krajach UE, ale przy relatywnie dobrych ocenach koniunktury w kraju" - głosi komunikat.

d2py04y

Z raportu wynika, że perspektywy przychodów w IV kwartale ub.r. koniunktura przedsiębiorstw poprawiła się. Dynamika nominalnych przychodów była nieco niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem - odnotowano spadek o 2 pkt proc. do 1,6 proc. w ujęciu rocznym. Jednocześnie jednak korzystniejsza była jej struktura. Przyspieszyła natomiast dynamika sprzedaży krajowej i zagranicznej. "Wpływ kryzysu rosyjsko-ukraińskiego na przychody przedsiębiorstw był ograniczony i selektywny" - czytamy w komunikacie.

Według danych NBP wynik finansowy brutto w IV kwartale ub.r. obniżył się nominalnie o 25,7 proc., i to mimo utrzymania dodatniej dynamiki wyniku na sprzedaży (4,3 proc.). "W całym 2014 r. wynik finansowy brutto obniżył się tylko nieznacznie, bo o 2,2 proc. r/r, a przyczynami tej zmiany były - podobnie jak w IV kwartale - przede wszystkim straty na operacjach finansowych i pozostałej działalności operacyjnej" - głosi komunikat.

Raport wskazuje, że mimo znacznego spadku wyniku finansowego nadal rósł odsetek firm rentownych. "W IV kwartale ub.r. osiągnął poziom 81,6 proc. wobec 79,6 proc. w analogicznym okresie 2013 r. Oznacza to, że kondycja przeciętnej firmy w próbie poprawiła się, a spadki zysków były skoncentrowane w grupie dużych przedsiębiorstw, w tym w branży paliwowej i górnictwie. Ponieważ jednak po usunięciu wahań sezonowych widoczny jest już kolejny niewielki spadek odsetka firm rentownych w ujęciu kwartalnym (o 0,3 pkt proc.), można oczekiwać wyhamowania tego wzrostu w 2015 r. Może na to wskazywać również malejąca dynamika wyniku finansowego na sprzedaży" - głosi komunikat NBP.

Z raportu wynika także, że w całym 2014 r. utrzymywał się niewielki, ale systematyczny i stabilny wzrost zatrudnienia, natomiast w samym w IV kwartale rosło ono o 2,2 proc. r/r. "W podziale na branże największy udział we wzroście zatrudnienia miały przetwórstwo przemysłowe (skupia blisko 40 proc. pracowników w całym sektorze przedsiębiorstw) oraz usługi. W tych sekcjach odnotowano także najwyższą dynamikę zatrudnienia. Natomiast wyraźny spadek zatrudnienia odnotowano przede wszystkim w budownictwie, górnictwie i energetyce" - czytamy w komunikacie.

Według danych NBP razem ze wzrostem zatrudnienia następował w 2014 r. wzrost kosztów wynagrodzeń, jednocześnie szybciej rosły też przeciętne płace. Raport wskazuje, że w całym 2014 r., a zwłaszcza w IV kwartale, dynamika kosztów wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami społecznymi) była zdecydowanie wyższa niż dynamika zatrudnienia. "W IV kwartale wyniosła 7,9 proc. r/r. (wzrost o 3,4 pkt proc. w ujęciu kwartalnym), w całym roku 2014 - 5,5 proc." - głosi komunikat.

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y