Trwa ładowanie...
d4izm5g
espi

NEMEX S.A. - Informacja o spadku poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta (12/2014)

NEMEX S.A. - Informacja o spadku poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta (12/2014)

Share
d4izm5g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
NEMEX S.A.
Temat
Informacja o spadku poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki LED Holding S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 12 lutego 2014 roku powziął on informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją spółka LED Holding S.A. posiadała 38.822.500 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 38.822.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 45,75% ogółu głosów. Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału akcjonariusz posiada 38.822.500 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 38.822.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 3,65% ogółu głosów. Zatem obecnie spółka LED Holding S.A. posiada poniżej 5% akcji Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izm5g

| | | NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEMEX S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chłodna | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 266 04 47 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nemex.pl | | www.nemex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Dariusz Pilich Dyrektor ds Rynku Kapitałowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izm5g

Podziel się opinią

Share
d4izm5g
d4izm5g