Trwa ładowanie...
d39dpe2
espi

NEMEX S.A. - Informacja o spadku poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta (12/2014)

NEMEX S.A. - Informacja o spadku poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta (12/2014)
Share
d39dpe2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
NEMEX S.A.
Temat
Informacja o spadku poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki LED Holding S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 12 lutego 2014 roku powziął on informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją spółka LED Holding S.A. posiadała 38.822.500 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 38.822.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 45,75% ogółu głosów. Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału akcjonariusz posiada 38.822.500 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 38.822.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 3,65% ogółu głosów. Zatem obecnie spółka LED Holding S.A. posiada poniżej 5% akcji Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEMEX S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chłodna 51
(ulica) (numer)
22 266 04 47
(telefon) (fax)
biuro@nemex.pl www.nemex.pl
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Dariusz Pilich Dyrektor ds Rynku Kapitałowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39dpe2

Podziel się opinią

Share
d39dpe2
d39dpe2