Trwa ładowanie...
doxwg54

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami (1/2015)

NEMEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami (1/2015)

Share
doxwg54
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
NEMEX S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała zawiadomienie od: - Pana dr Dariusza Mileckiego - Prezesa Zarządu, - Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Wiesława Jasińskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Mariana Jerczyńskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o sprzedaży przez podmiot powiązany tj. LED Holding S.A. akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu podmiot z nimi powiązany w dniu 24 lutego 2015 r. dokonał transakcji sprzedaży 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. LED Holding S.A. dokonała sprzedaży akcji po cenie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję jednej osobie prywatnej. Łączna wartość transakcji wyniosła 300.000 złotych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEMEX S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chłodna | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.nemex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Milecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

Podziel się opinią

Share
doxwg54
doxwg54