Trwa ładowanie...
dmp5b4a

NEPTIS - Raport miesięczny ? marzec 2015 roku. (8/2015) - EBI

NEPTIS - Raport miesięczny ? marzec 2015 roku. (8/2015)

Share
dmp5b4a
NEW CONNECT
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport miesięczny ? marzec 2015 roku.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Neptis S.A. ?Emitent? z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
RaportmiesiecznyNeptisSAzamarzec_2015r.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Tychmanowicz Prezes Zarządu
Dawid Nowicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a