Trwa ładowanie...
d47ptyc
espi

NETIA - Plan połączenia Netia S.A. z jej spółką jednoosobową (11/2015)

NETIA - Plan połączenia Netia S.A. z jej spółką jednoosobową (11/2015)
Share
d47ptyc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Plan połączenia Netia S.A. z jej spółką jednoosobową | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netia S.A. (dalej ?Spółka? lub ?Netia?) informuje, że została podjęta decyzja o połączeniu Spółki z jej spółką jednoosobową Netia Brand Management sp. z o.o. (KRS 0000383776) z siedzibą w Warszawie, zwana dalej ?Spółka Przejmowana?. Netia oraz Spółka Przejmowana podpisały w dniu 26 marca 2015 r. uzgodniony na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ?k.s.h.?) Plan Połączenia, którego treść, wraz z załącznikami, przedstawiamy w załączeniu. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 k.s.h poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Netię, bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany udziałów i bez zmiany statutu Netii. Przejęcie dotyczy jednoosobowej spółki zależnej Netii (art. 516 § 6 k.s.h.) i będzie przeprowadzone bez sporządzania sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie oraz bez badania planu połączenia przez biegłego. Spółka Przejmowana jest spółką zależną Netii zajmującą się działalnością marketingową. Połączenie
Netia i Netia Brand Management sp. z o.o. związane jest z uproszczeniem struktury grupy kapitałowej oraz pozwoli na obniżenie kosztów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 w związku z § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | planpołaczenia26315.pdf | Plan połączenia wraz załącznikami | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)
d47ptyc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Paweł Szymański członek zarządu
2015-03-26 Marcin Osiecki prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc