Trwa ładowanie...
d29z7q9
d29z7q9
espi

NETMEDIA S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu (14/2011)

NETMEDIA S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu (14/2011)
Share
d29z7q9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETMEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w strukturze akcjonariatu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netmedia S.A. informuje, iż 26 lipca 2011 r. otrzymał od Michała Pszczoły ? Wiceprezesa Zarządu ? zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?] oraz art. 160 ustawy z dnia 19 lipca 2005 r. o obrocie [?] o zmianach dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Netmedia S.A. Według złożonych zawiadomień Michał Pszczoła w dniu 22 lipca 2011 r. zbył na rzecz spółki REZIA Ltd. z siedzibą w Nikozji, która jest spółką w 100% zależną od Michała Pszczoły, 725.000 sztuk akcji Netmedia S.A. po cenie 6,33 zł za akcję, za łączną kwotę 4.589.250 zł. Następnie w dniu 22 lipca 2011 r. spółka REZIA Ltd. zbyła w transakcji poza rynkiem regulowanym GPW S.A. 725.000 sztuk akcji po cenie z końca notowań w tym dniu akcji Netmedia S.A. na GPW. Przed ww. zmianami Michał Pszczoła posiadał 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela Netmedia S.A., stanowiących 11,93% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.450.000 głosów, stanowiących 11,93%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netmedia S.A. Po ww. zmianach Michał Pszczoła posiada 725.000 akcji zwykłych na okaziciela Netmedia S.A., stanowiących 5,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 725.000 głosów, stanowiących 5,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netmedia S.A. Spółka REZIA Ltd., zarówno przed wyżej wymienionymi zmianami, jak i po nich, nie posiadała żadnych akcji Netmedia S.A. Michał Pszczoła poinformował, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETMEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-625 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Woronicza 15
(ulica) (numer)
022 5673100 022 5673101
(telefon) (fax)
sekretariat@netmedia.com.pl www.netmedia.com.pl
(e-mail) (www)
5262361606 016033317
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29z7q9

Podziel się opinią

Share
d29z7q9
d29z7q9