Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

NETTLE - Odstąpienie od emisji obligacji zabezpieczonych serii M (17/2014) - EBI

NETTLE - Odstąpienie od emisji obligacji zabezpieczonych serii M (17/2014)
Share
d2dgyza
CATALYST
Raport EBI nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Odstąpienie od emisji obligacji zabezpieczonych serii M
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Nettle S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 lipca 2014 roku podjął Uchwałę nr 2/07/2014, w sprawie odstąpienia od emisji obligacji zabezpieczonych serii M (?Obligacja?), o przeprowadzeniu której informował w Raporcie bieżącym 16/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku. Emitent postanowił odstąpić od przeprowadzenia emisji Obligacji. Przyczyną odstąpienia od przeprowadzenia emisji jest zmiana sytuacji gospodarczej Spółki wynikająca z pozytywnej zmiany otoczenia gospodarczego. Zmiana ta wpłynęła na zdywersyfikowanie źródeł finansowania strategicznych projektów Emitenta oraz sfinansowanie jego bieżącej działalności, które pierwotnie w części miały zostać pokryte ze środków pochodzących z emisji Obligacji. Podstawa prawna: § 5 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
Rafał Blum Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza