Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

NEUCA - Emisja obligacji. Nabycie obligacji przez jednostkę zależną. (23/2014)

NEUCA - Emisja obligacji. Nabycie obligacji przez jednostkę zależną. (23/2014)
Share
d2sacgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEUCA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji. Nabycie obligacji przez jednostkę zależną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 lutego 2014 r. Spółka wyemitowała obligacje w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.: 1. Cel emisji obligacji - efektywne zarządzanie płynnością w Grupie NEUCA. 2. Rodzaj obligacji - zdematerializowane oprocentowane niezabezpieczone obligacje na okaziciela. 3. Wielkość emisji - 455 sztuk o łącznej wartości nominalnej 45.500.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy) złotych. 4. Wartość nominalna oraz cena emisyjna wynosi 100.000 złotych każda 5. Warunki wykupu oraz warunki wypłaty oprocentowania obligacji - obligacje zostaną wykupione w dniu 22 lutego 2015 r. Oprocentowanie ustalono na poziomie 6,27% w skali roku. Płatność odsetek w dniu wykupu obligacji. 6. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 1.786.468 tys. złotych. Szacunkowa wartość zobowiązań spółki na dzień ostatecznego wykupu obligacji wynosi 1.920.000 tys. złotych. Powyższa
emisja obligacji została objęta w całości przez spółkę zależną NEUCA S.A. w celu lokowania wolnych środków pieniężnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szosa Bydgoska 58
(ulica) (numer)
056 669 40 31 056 669 41 34
(telefon) (fax)
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
(e-mail) (www)
879-00-17-162 870227804
(NIP) (REGON)
d2sacgx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2014-02-24 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx