Trwa ładowanie...
d3j334l

NEUCA - Emisja obligacji. Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (38/2015)

NEUCA - Emisja obligacji. Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (38/2015)

Share
d3j334l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NEUCA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji. Nabycie obligacji przez jednostkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 lutego 2015 r. Spółka wyemitowała obligacje w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.: 1. Cel emisji obligacji - efektywne zarządzanie płynnością w Grupie NEUCA. 2. Rodzaj obligacji - zdematerializowane oprocentowane niezabezpieczone obligacje na okaziciela. 3. Wielkość emisji - 442 sztuk o łącznej wartości nominalnej 44.200.000 (czterdzieści cztery miliony dwieście tysięcy) złotych. 4. Wartość nominalna oraz cena emisyjna wynosi 100.000 złotych każda 5. Warunki wykupu oraz warunki wypłaty oprocentowania obligacji - obligacje zostaną wykupione w dniu 18 lutego 2016 r. Oprocentowanie ustalono na poziomie 5,47% w skali roku. Płatność odsetek w dniu wykupu obligacji. 6. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 2.104.000 tys. złotych. Szacunkowa wartość zobowiązań spółki na dzień ostatecznego wykupu obligacji wynosi 2.200.000 tys. złotych.
Powyższa emisja obligacji została objęta w całości przez spółkę zależną NEUCA S.A. w celu lokowania wolnych środków pieniężnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2015-02-19 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j334l

Podziel się opinią

Share
d3j334l
d3j334l