Trwa ładowanie...
d13ea0c
espi

NEUCA - Podwyższenie kapitału zakładowego (9/2013)

NEUCA - Podwyższenie kapitału zakładowego (9/2013)
Share
d13ea0c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji w dniu 9 stycznia 2013 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 27.000 akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych w grudniu 2012r. przez posiadaczy 24.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 3.000 warrantów subskrypcyjnych serii B , na podstawie założeń Programu Motywacyjnego, zatwierdzonych uchwałą WZA Spółki z dnia 30.06.2006 roku z późniejszymi zmianami. Po rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.547.963 zł i dzieli się na 4.547.963 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4.547.963.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szosa Bydgoska 58
(ulica) (numer)
056 669 40 31 056 669 41 34
(telefon) (fax)
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
(e-mail) (www)
879-00-17-162 870227804
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2013-01-15 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13ea0c

Podziel się opinią

Share
d13ea0c
d13ea0c