Trwa ładowanie...
dp497uc
espi

NEUCA - Podwyższenie kapitału zakładowego (9/2013)

NEUCA - Podwyższenie kapitału zakładowego (9/2013)

Share
dp497uc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji w dniu 9 stycznia 2013 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 27.000 akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych w grudniu 2012r. przez posiadaczy 24.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 3.000 warrantów subskrypcyjnych serii B , na podstawie założeń Programu Motywacyjnego, zatwierdzonych uchwałą WZA Spółki z dnia 30.06.2006 roku z późniejszymi zmianami. Po rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.547.963 zł i dzieli się na 4.547.963 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4.547.963.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp497uc

| | | NEUCA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NEUCA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szosa Bydgoska | | 58 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 056 669 40 31 | | 056 669 41 34 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | piotrs@torfarm.com.pl | | www.neuca.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2013-01-15 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp497uc

Podziel się opinią

Share
dp497uc
dp497uc