Trwa ładowanie...
dxpvxsd

NFI KREZUS SA - Zawiadomienie o podpisaniu aneksu do Listu Intencyjnego przez spółkę zależną (8/2...

NFI KREZUS SA - Zawiadomienie o podpisaniu aneksu do Listu Intencyjnego przez spółkę zależną (8/2012)

Share
dxpvxsd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
NFI KREZUS SA
Temat
Zawiadomienie o podpisaniu aneksu do Listu Intencyjnego przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwany dalej: Funduszem) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 kwietnia 2012 roku otrzymał od spółki zależnej eCoffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację o podpisaniu aneksu do Listu Intencyjnego zawartego z firmą CHI Polska S.A. (zwane dalej: Stronami). Niniejszy aneks zmienia datę zakończenia negocjacji pomiędzy Stronami na dzień 30 kwietnia 2012 roku. Pozostałe postanowienia listu intencyjnego nie uległy zmianie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Wiesław Jakubowski p.o. Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd