Trwa ładowanie...
d1pgs4w
d1pgs4w
espi

NG2 - Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2011 przez RN NG2 S.A. (25/2012)

NG2 - Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2011 przez RN NG2 S.A. (25/2012)
Share
d1pgs4w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
NG2
Temat
Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2011 przez RN NG2 S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd NG2 SA zgodnie z zasadami "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW" niniejszym przekazuje, do publicznej wiadomości przyjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 maja 2012 roku sprawozdania Rady Nadzorczej NG2 S.A.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozd. z wyn. ocen. 2011.pdf Sprawozdanie RN NG2 S.A. z dnia 17 maja 2012 roku z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności NG2 S.A. i GK NG2 S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
Sprawozd. z działalności RN 2011.pdf Sprawozdanie z działalności RN NG2 S.A. wraz z oceną jej pracy za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
Zwięzła ocena 2011.pdf Zwięzła ocena sytuacji Spółki NG2 S.A. za rok obrotowy 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NG2 S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NG2 Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ng2@ng2.com.pl ng2.com.pl
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Mariusz Gnych Wiceprezes
2012-05-17 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pgs4w

Podziel się opinią

Share
d1pgs4w
d1pgs4w